Vi utför inspektion av sajter, stationer och skåp åt dig

Elskåp på fält

Myndighetskrav på besiktningar måste följas och regelbundna inspektioner är viktiga för säkerheten. Vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande för inspektioner över hela landet.

Våra tekniker är dagligen i fält över hela Sverige och utför tjänster som ledningsanvisning och inmätning för över 150 rikstäckande och lokala ledningsägare. Vi passerar då nätinfrastuktur som stationer, skåp och sajter även på de mest avlägsna platser.

När vi är i närheten av dina anläggningar kan vi utföra löpande kontroller som att säkerställa att lås och eventuella stängsel är hela, om det finns klotter eller något annat som måste åtgärdas. Vi kan även göra enklare besiktningar som exempelvis kontroll av temperaturgivare och filterbyte.

Kompetens för alla typer av ledningar

Våra fälttekniker är välutbildade specialister på ledningsnät. De har teknisk kompetens för inspektion av alla typer av ledningsnät och för att utföra enklare besiktningar och underhållsåtgärder.

Uppdrag enligt era önskemål

Vi kommer tillsammans överens om uppdragets omfattning; typ av inspektioner, lägen och under vilken tidsperiod de ska genomföras. Rapportering sker direkt i era egna eller i Geomatikks system.

Läs mer och ladda ner faktablad.

Intresserad? Kontakta mig!

Jag berättar gärna mer.

Roger Lundgren
roger.lundgren@geomatikk.se
072-560 58 37