Vi förbättrar Kundportalen för mer effektiv ledningsanvisning

Geomatikk, som idag hanterar ledningsanvisningsärenden för många av Sveriges rikstäckande och lokala nätägare, fortsätter att utveckla sin Kundportal för att öka säkerheten och effektiviteten i hanteringen av ledningsanvisningsärenden. En nyhet i Kundportalen är att frågeställaren kan beställa expressutsättning för att få utsättning genomförd tidigare.

Säkrare och smidigare hantering av ärendedokumentation
Tillsammans med nätägarna har Geomatikk beslutat att förbättra leveransen av ärendedokumentation såsom ledningskartor och utsättningsordrar. Från och med den 10 januari kommer dokumentationen inte längre att skickas via e-post. I stället kommer all information om ärendet göras tillgängligt i Kundportalen.

– Detta är ett led i att öka säkerheten vid hanteringen av ledningsanvisningsärenden, tidigare skickade vi ut ärendedokumentationen med e-post, vilket inte är en säker kommunikationsmetod, säger Petter Holmberg VD på Geomatikk.

Följ ärendet från registrering till att det är klart för grävning
I Kundportalen kan entreprenören enkelt hantera ärendet, från registrering till dess att det är klart för grävning. Här får de också en översikt över alla organisationens ärenden, deras status och eventuella åtgärder som krävs. Det ger organisationen en smidig kontroll på alla sina ärenden och var det är klart för grävning.

Expressutsättning – snabbare utsättning
Geomatikk får dagligen samtal från entreprenörer som önskar få en snabb utsättningen genomförd, på grund av att de har fått förändrade förutsättningar och vill påbörja schaktarbetet snabbt.

– Vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda entreprenören att enkelt beställa Expressutsättning i vår Kundportal och få utsättningen utförd redan på arbetsdag 1–4. Detta minskar risken för förseningar, maskinflyttningar eller stillestånd, och det förhindrar även att det grävs utan ledningsanvisning. Detta är ett viktigt steg för att minska risken för skador vid grävarbeten, säger Petter Holmberg.

Utsättning vid gräv enligt ledningskarta
Varje nätägare har sina egna regler för om det bokas en utsättning eller om det skickas en ledningskarta som frågeställaren ska gräva efter. De som får en ledningskarta uppmanas att noggrant kontrollera den för att se om de känner sig trygga att utföra markarbete baserat på den. Om de finns osäkerhet kan de nu enkelt beställa en utsättning av ledningarna i Kundportalen.

Läs mer om nyheten här