Vi firar 10 år som beskyddare av svensk infrastruktur

Geomatikk har sedan starten 2013 förändrat marknaden för ledningsanvisning. Genom innovativa och effektiva tjänster för att skydda ledningsnät mot grävskador har bolaget etablerat sig som en ledande aktör med mer 200 nätägare som kunder, 300 anställda över hela Sverige och en omsättning på 340 MSEK. Geomatikk är en del av den nordiska Geomatikk-gruppen.

Samarbete med över 200 nätägare
Geomatikks första kund i Sverige var Telia och förstås en mycket viktig affär för etableringen. Med ett åtagande att skydda hela Telias nationella nät skapades en rikstäckande organisation från början, vilket utgjort grunden för de samordningsvinster Geomatikk skapat för såväl nätägare som markentreprenörer.

Petter Holmberg, VD Geomatikk

– Ofta är flera nätägares infrastruktur berörda av ett enskilt markarbete. I stället för att respektive nätägare tar ansvar för sitt nät samordnar vi arbetet för samtliga berörda, med miljö- kostnads- och tidsvinster för alla inblandade som konsekvens berättar Petter Holmberg, VD Geomatikk Sverige sedan starten.

Idag förebygger Geomatikk driftstörningar på ledningar för el, fiber, tele, fjärrvärme, VA, gas  och gatubelysning för över 200 nätägare. Driftstörningar på viktig infrastruktur kan leda till allvarliga konsekvenser för samhället och är också förenat med risker för de som gräver.

Störningsfria ledningsnät är visionen
Geomatikks vision är ”Störningsfria ledningsnät” och för kunderna har grävskadorna minskat med upp till 30 procent. Men nätägarnas kostnader för grävskador är fortfarande höga då många grävarbeten utförs utan att grävmaskinisten vet vilka ledningar som finns i marken eftersom ledningsanvisning inte beställts.

— En grävskada drabbar alltid någon och vår målsättning är att alla grävmaskinister ska veta vilka ledningar som finns var inom grävområdet, innan de sätter skopan i marken. Det innebär att vi behöver ta ett större ansvar, menar Petter Holmberg.

2017 tog Geomatikk tillsammans med Telia, Vattenfall, Ellevio och Trafikverket initiativ till Grävallvar, ett branschsamarbete med syfte att minska störningar, sänka kostnader och öka säkerheten vid grävarbeten. Initiativet stöds idag av Sveriges nätägare, Maskinentreprenörerna , Ledningskollen och intresseorganisationer. Syftet är att utbilda branschen om hur grävskador förebyggs och varför det är så viktigt.

Planering, projektering och underhåll kräver tillförlitlig information
En stor del av de svenska ledningsnäten byggdes långt innan exempelvis GPS-positionering fanns tillgänglig. Det innebär att nätverksdokumentationen ofta inte är helt korrekt och komplett. Informationen kan vara felaktig eller helt saknas i systemen. För att hjälpa nätägare också med dokumentation av ledningsnät startade Geomatikk sådan verksamhet 2016.  Idag arbetar ca 50 personer med GIS-relaterade tjänster.

— Att bygga ledningsnät är en stor investering och en värdefull tillgång med lång livslängd, men bara om den är korrekt dokumenterad. Med tillförlitliga data om ledningsnäten kan planering, projektering, byggnation och underhåll ske på ett effektivt och faktabaserat sätt, säger Petter Holmberg.

Framtidens ledningsanvisning är digital
Geomatikk har alltid arbetat för att erbjuda en effektiv tjänst för ledningsanvisning. Till en början skrevs ordrarna ut på kartor och mycket information hanterades manuellt av fältteknikerna. Successivt har stora delar av tjänsten digitaliserats och är idag byggd på effektiva processer och IT-stöd med personlig handläggning vid Geomatikk Nätservice och av tekniker i fält. Det ger en transparent och säker process där all information om ledningsanvisningar delas i realtid.

— Grävmaskinister har idag tillgång till utsättningar, kartor och annan viktig information i fält med hjälp av mobilappen GeoDig. I framtiden ska ledningarna kunna ses i AR (Augmented Reality) men för att det ska bli verklighet krävs att nätägaren har ett inmätt och väldokumenterat nät, säger Petter Holmberg.

För att stegvis förbättra nätägarnas dokumentation för ett framtida, digitalt tillgängligt nät erbjuder Geomatikk tjänster som avvikelserapportering, koordinatsättning, inmätning och dokumentation.

— Självstyrande grävmaskiner är inte science fiction men för att kunna lita på dem måste informationen som matas in vara korrekt och det kan vi se till att den blir.

— Framtiden är otroligt spännande, avslutar Petter Holmberg.