Vi bidrar till Barncancerfondens viktiga arbete

Barncancerfonden

Samhällets långsiktiga hållbarhet är viktig för oss.

Vi skyddar nedgrävd infrastruktur och därmed viktiga funktioner för exempelvis kollektivtrafik, myndigheter och sjukhus. Därför vill vi bidra ännu mer till samhället omkring oss.

Barncancer drabbar alldeles för många barn. Vi stöttar Barncancerfondens viktiga arbete för att så många som möjligt ska bli friska, växa upp och forma vår gemensamma framtid. Barncancerfondens medel går till cancerforskning och stöttande aktiviteter för de drabbade barnen och deras närstående.

Så kan ditt företag bidra till Barncancerfonden.