“Vi är i en spännande fas med viktiga digitala förändringar”

Tomas Gradin på Geomatikk

Tomas Gradin är vår nye affärsområdeschef för ledningsanvisning. Han ser stora möjligheter att påverka utvecklingen inom ett mycket kompetent företag.

Grattis till din nya tjänst! Hur känns det?
– Tack! Det känns kul att ha fått förtroendet efter så pass kort tid på företaget.

Berätta om din bakgrund!
– Jag kom till Geomatikk i april 2019 och har varit chef för vår kundmottagning. Nu känns det mycket spännande att bli affärsområdeschef och kunna påverka helheten inom en bred och mycket kompetent organisation. Jag kommer få användning av min bakgrund inom industrin där jag arbetade med att effektivisera processer och utveckla individer och grupper under många år.

Apropå utveckling, hur ser framtiden ut i branschen?
– Vi är i en spännande fas där verksamheten gör viktiga digitala förändringar och en ytterligare kvalitetshöjning kring dokumentationen av vårt arbete. Jag upplever att digitaliseringsprocessen går väldigt snabbt och att det finns stora möjligheter att utveckla våra tjänster. Geomatikk är ett företag som ligger i framkant och satsar stora resurser på utveckling.

Hur gagnar detta nätägarna?
– Värdet för nätägarna är att de får ett effektivare förvaltningsarbete, färre störningar och säkrare grävarbeten. Med digitalt tillgängliga ledningsnät får alla inblandade parter tillgång till nödvändig fakta och kan fatta bättre beslut.

Varför bör nätägarna använda Geomatikk för ledningsanvisning istället för att göra det själva?
– Vi har en mycket bred kunskap inom ledningsanvisning, och eftersom vi har personal i hela landet så vinner man definitivt stora fördelar i samordning. Dessutom erbjuder vi helhetsgrepp för administration av ledningar med både inmätning, dokumentation och ledningsanvisning. Det är enklare och effektivare för nätägarna att bara anlita en aktör för alla de här delarna.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Tomas Gradin på 070-358 28 18 eller tomas.gradin@geomatikk.se

Läs mer om hur vi skyddar nät från driftstörningar här.