Vårt mål: störningsfria ledningsnät

Geomatikks uppdrag är att skydda nätägarnas ledningsnät mot skador. Därför tar vi krafttag för att minimera driftstörningar som kan uppstå i samband med markarbeten. Tillsammans med våra kunder har vi bland annat tydliggjort sambanden till varför driftstörningar uppstår.

Störningsfria ledningsnät börjar med ledningsanvisning

Vi på Geomatikk är experter på ledningsanvisning – ett kompetensområde som inte bara handlar om att markera på marken var ledningarna ligger. Vårt arbete är mycket mer omfattande än så.

För att säkerställa att rätt typ av ledningsanvisning utförs, gör Geomatikks handläggare en helhetsbedömning av markarbetet. Ett ärende inleds alltid med en GIS-analys. Sedan tar vi hänsyn till en rad andra aspekter som kan minimera risken för driftstörningar, t.ex. hur markarbetet ska utföras och vilken sorts ledning som påverkas av markarbetet.

Vi måste förstå varför störningar ända sker

Ytterst orsakas en skada av en grävmaskin. Men varför sker det? Och hur kan ledningsanvisningen förbättras för att minimera driftstörningar orsakade av grävskador? För att bättre förstå sambanden har Geomatikk analyserat ett stort antal skador tillsammans med våra kunder.

I höstas ägnade vi också en heldag åt att diskutera frågorna med representanter för nätägare och maskinentreprenörer. Samverkan är nödvändig och det ligger i alla parters intresse att undvika de höga materiella och immateriella kostnaderna som är förenade med driftstörningar på näten.

Vanligt att ledningsanvisning inte beställs

Geomatikks analys visade bland annat att det, i cirka hälften av fallen där grävskador skett, helt saknades en beställning om ledningsanvisning.

– Det är en anmärkningsvärt hög andel och vi kommer att arbeta vidare med våra kunder för att förstå orsakerna till detta, samt att hitta vad som kan och bör göras. I det ligger till exempel att inleda en dialog med PTS som driver ledningskollen.se, menar Petter Holmberg, VD för Geomatikk.

I den andra hälften av skadefallen har ledningsanvisning beställts, men ändå har något gått snett.

– Här arbetar vi brett, med allt från att se över vår egen dokumentation av ledningsanvisningen till att samarbeta med Maskinentreprenörernas förening kring information och utbildning för de som gräver, tillägger Petter.

Krafttag under 2016 för att minimera driftstörningar:

  • Resultaten från analysen och förslag till åtgärder presenteras för Post- och telestyrelsen (PTS) som driver ledningskollen.se.
  • Fler intervjuer genomförs för att ta reda på orsakerna till varför ledningsanvisning inte beställs.
  • Vi fördjupar samarbetet med ME (landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer) kring information och utbildning.

 

Vill du veta mer om vårt arbete för störningsfria ledningsnät? Kontakta Roger Lundgren, affärschef på telefon: 072-560 58 37 eller e-post: roger.lundgren@geomatikk.se.