Vår nya tjänst ger dig järnkoll på företagets ledningsnät

Geomatikk är Sveriges främsta leverantör av ledningsanvisning.

Kanske vet du redan att Geomatikk är Sveriges främsta leverantör av ledningsanvisning. Nu är vi på god väg att bli ledande även inom inmätning och dokumentation. Det ger dig möjlighet att en gång för alla ta kontrollen över ditt företags ledningsnät – var i landet det än finns.

Detaljerad kunskap är nyckeln till en effektivare förvaltning av ditt företags ledningsnät. Om du vet exakt var ledningarna går underlättar det arbetet med underhåll och minimerar risken för skador – och åtgärdsarbetet förenklas väsentligt, med begränsade konsekvenser som följd. Ju mer precis information du har, desto effektivare blir ditt arbete med ledningsnätet. Och desto mindre blir risken för kostsamma driftstörningar.

Utbyggnaden av vår tjänst Dokumentation är i full gång. Nu tar vi ett nappatag om Inmätning.

För att möta efterfrågan har vi byggt ut organisationen för vår dokumentationstjänst rejält. I dag har Geomatikk ett 40-tal personer som dokumenterar ledningsnät över hela landet. Och utbyggnaden fortsätter. Men vi ser också ett stort behov av inmätning där branschen i många fall saknar resurser och kompetens att mäta in ledningsnäten på ett korrekt och fullständigt sätt. Därför storsatsar vi nu även på tjänsten Inmätning och etablerar ett nytt verksamhetsområde på Geomatikk.

Vår tjänst är ett helhetsåtagande. Det ger dig tid att jobba med er kärnverksamhet.

Vi jobbar över hela landet och erbjuder oss att ta totalansvar för inmätningen – så att du kan prioritera andra arbetsuppgifter. Tack vare en effektiv process för hantering av geografiska data kan vi mäta in dina nät med mycket noggranna positionsangivelser. Det ger dig full kontroll över ditt företags investeringar i nedgrävda nät. Kostnadseffektivt dessutom.

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Fredrik Ek, verksamhetschef inmätning
0702-05 07 32, fredrik.ek@geomatikk.se

Se filmen där vår utsättarhjälte räddar världen.