Inmätningsuppdrag och nya kunder

Geomatikk breddar nu verksamheten mot fler inmätningsuppdrag, något vi i dagsläget utför för Skanova och Sundsvall Energi.

Samtidigt  är mycket glada över att hälsa Telenor välkommen som kund till Geomatikk. Avtalet är med Telenors driftspartner Huawei om såväl kundmottagning som kabelutsättning. Avtalet gäller för Telenors accessnät.

Genom ett nytecknat samarbetsavtal med Vattenfall Service utför Geomatikk nu även ledningsanvisning på E.Ons nät i Stockholm.