Stort intresse för framtidens ledningsanvisning i Sundsvall

Nyligen genomförde vi för fjärde gången vårt evenemang ”Framtidens Ledningsanvisning”, denna gång i Sundsvall. Under dagen fick alla deltagare en djupdykning i hur den senaste tekniken kan användas för att effektivt skydda ledningsnät från grävskador.

Våra lokala fälttekniker var på plats för att demonstrera hur koordinatsättning fungerar och hur den kan höja kvaliteten på dokumentationen av nedgrävd infrastruktur. Intresset var stort och många representanter från nätägare i närområdet var nyfikna på framtiden inom ledningsanvisning.

Korrekt dokumentationen höjer värdet på nätet

En majoritet av deltagarna tror att digitala filer ersatt fysiska utsättningar inom 5 till 10 år och de flesta som var på plats ser att en högre kvalitet på dokumentationen av ledningsnätet också skulle höja dess värde.

Dokumentationen är viktig i flera olika skeden av nätets livscykel. I arbetet med att planera, projektera och bygga nät behövs informationen för att ta tillförlitliga beslut. Den blir också viktig för att i en framtid kunna ersätta den fysiska utsättningen med digitala filer till frågeställaren. Med tillförlitliga data om ledningsnäten kan planering, projektering, byggnation och underhåll ske på ett effektivt och faktabaserat sätt.

Koordinatsättning ökar kvaliteten

Deltagarna var mycket intresserade av hur koordinatsättning kan användas för att kontinuerligt öka kvaliteten och noggrannheten på nätdokumentationen. Koordinatsättning vid utsättningen innebär att det skapas x- och y-koordinater för varje utsättningsmarkering. Den kan därefter användas av nätägaren för att förbättra noggrannheten i dokumentationen.

Koordinatsättning ger: 

  • koordinatsatta lägen på infrastruktur som inte är inmätta
  • automatisk avvikelserapportering
  • ständig kvalitetskontroll av dokumentationen.

Nöjda deltagare ser vinster med bättre dokumentation

De flesta deltagare hade någon form av ledande befattning inom ledande nätbolag i närområdet. Enligt utvärderingen kunde de se direkta vinster med koordinatsatta lägen, så som ytterligare förbättringar av nätet och att en tydligare dokumentation i förlängningen innebär sänkta kostnader.

Fler framtidsdagar på gång, välkommen att delta digitalt

I november möter vi fler nätägare då vi sänder webbinarier så att alla som inte haft möjlighet att delta på plats kan vara med. Håll utkik!