Behövs extra krafter i dokumentationen, men bara ibland?

Låt oss vara startklara för att hjälpa till när det behövs

Ibland räcker inte de vanliga resurserna till för det viktiga arbetet med dokumentation av ledningsnäten. Förstärkning kan behövas tillfälligt och med kort varsel, till exempel vid föräldraledighet, sjukskrivning eller annan frånvaro. 

Ersättare med rätt kunskap att hantera alla uppgifter som krävs för en korrekt dokumentation av era ledningsnät kan ta tid att få tag i. Eller så saknas kunskap i det system ni använder.

Vill du att vi ska vara beredda när behov uppstår? Vi kan vara startklara och rycka in på avrop med ett par dagars varsel.

Startklara när det behövs

Låt oss sätta oss in i rutiner för att därefter ta fram en lathund för våra medarbetare. Den säkerställer att vi har gjort de förberedelser som krävs för att trycka på “start-knappen” när du behöver hjälp. Vi kan arbeta på distans eller på plats hos er och följer den rutin vi tagit fram tillsammans. På så sätt kan vi hjälpa er avdelning var ni än finns i landet.

Skapar trygghet i verksamheten

Att ha tillgång till kompetent förstärkning skapar trygghet och arbetsro i din organisation. En tillfällig frånvaro blir ingen källa till stress. Vi är snabbt igång och kan era rutiner och system från start.

Vår styrka inom dokumentation är tydliga processer och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av marknadens vanligaste system från DigPro, Trimble, Powell och Telemator för att nämna några. Självklart har vi också detaljerad kunskap kring alla olika typer av ledningsnät, som el, tele, fiber, fjärrvärme etc.

Så går det till att bli Startklar

Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom era rutiner och vår checklista för att skapa en lathund. Detta arbete tar vi förstås inte betalt för, vi fakturerar endast enligt en prislista för de tjänster vi sedan utför.
Lathunden blir dessutom en praktisk handbok ni själva kan ha nytta av internt.