Vet du sanningen om dina nät? Möt oss på SSNF Roadshow!

  • Ta vara på möjligheterna med det smarta samhället.
  • Öka intäkterna med effektiv förvaltning.
  • Håll nätinformationen komplett och digitalt tillgänglig.

För att framtidssäkra näten och skapa långsiktigt värde är det viktigt att veta allt om dem. Med en korrekt och digitalt tillgänglig dokumentation läggs grunden för en effektiv förvaltning med helhetsperspektiv. Det minskar risken för avgrävda ledningar och förenklar bland annat tjänsteutveckling och planering av underhåll.

Möt oss på SSNF Digitala Roadshow

I november förra året träffade vi flera av er på SSNFs Roadshow i Umeå, Örebro, Jönköping och Helsingborg. Nu arrangerar SSNF en digital roadshow i augusti. Vi är förstås med. Delta i våra webbinarier:

17 augusti Drift och underhåll kl 13.20

Ledningsanvisning som gör skillnad

Ledningar som grävs av eller skadas vid markarbeten medför höga kostnader för samhället och för den som äger infrastrukturen. Vårt helhetsåtagande av ledningsanvisningen ger dig som nätägare bättre skydd och möjlighet att sänka dessa kostnader.

19 augusti Konsulttjänster kl 09.01

Kan du lita på informationen i ditt system?

Om den som lägger in ledningsdata i systemet är mer intresserad av att slutföra ett projekt än att se långsiktigt på nätens förvaltning kan små misstag i inmätning och dokumentation få stora konsekvenser över tid. Med korrekt inmätning och en nätdokumentation som säger sanningen läggs grunden för en nätinformationsförvaltning som sätter värde på näten.

Webbinarierna hålls i Microsoft Teams. För en personlig inbjudan, e-posta webbinarium@ssnf.org

Aktuell information i Cesar2 är viktig för att inte missa några operatörsavtal men ofta släpar dokumentationen efter, framförallt vid utbyggnad och nyförläggning. Vi ser till att hålla informationen om dina nät och anslutningspunkter aktuell.

Vi för in uppgifterna i dina system

När en förändring sker i dina nät, som vid utbyggnad, nyförläggning eller uppköp ser vi till att datan läggs in i Cesar2. Du skickar dina filer till oss, vi kvalitetssäkrar dem och lägger in i Cesar2. Därmed blir dina nät synliga för alla operatörer.