Hur väl känner du dina nät? Möt oss på SSNF Årskonferens!

SSNF Årskonferens 21-23 september är digital

Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens är i år digital. Som certifierad guldpartner och ivrig förespråkare för fibernät för hela Sverige är vi förstås på plats. Det går bra att boka möte med oss om hur vi kan hjälpa er med att

  • ta vara på möjligheterna med det smarta samhället
  • öka intäkterna med effektiv förvaltning
  • hålla nätinformationen komplett och digitalt tillgänglig.

För att framtidssäkra näten och skapa långsiktigt värde är det viktigt att veta allt om dem. Med en korrekt och digitalt tillgänglig dokumentation läggs grunden för en effektiv förvaltning med helhetsperspektiv. Det minskar risken för avgrävda ledningar och förenklar bland annat tjänsteutveckling och planering av underhåll.

Besök vårt rum och boka möten

Om du har biljett till konferensen kan du besöka vår sida och boka möte med oss.
Vi berättar gärna mer om:

  • Ledningsanvisning med digitala processer
  • Inmätning med drönare
  • Markradar som gör dig redo för framtiden
  • Dokumentation och nätförvaltning på distans
  • Effektiv skadereglering för korrekt ersättning
  • Hur vi håller dig uppdaterad i Cesar2

Vill du läsa mer om konferensen och anmäla dig? Konferensens digitala del, utställarsidorna, är tillgängliga under två veckor efter avslutad live-sänd konferens. Klicka här!