Smarta kartor från Gävle

Smarta kartor från Gävle

Geomatikks tjänst Gräv-i-Gävle omnämns i Arbetarbladet. Geomatikk ingår i ett kluster av människor och företag som är specialiserade inom GIS där bland annat Högskolan i Gävle och Lantmäteriet ingår. Gräv-i-Gävle är en applikation som möjliggör hantering av grävtillstånd och är en tjänst som Geomatikk levererar till Gävle kommun.

Läs Arbetarbladets artikel här

”Gräv i Gävle” är en av många typiska GIS-applikationer för samhällsbyggnad.

– Om folk vill gräva i marken kan de gå in på ”ledningskollen” och därifrån vidare till vår applikation. Där kan man läsa av en karta med markinnehåll och instruktioner för den särskilda platsen, med hänsyn tagna till alla berörda intressen.

När Hemlingby skulle få en ny skidlift nyligen, gjorde GIS det möjligt för kommunen att leverera en höjdmodell av backen till liftbyggarna på bara någon timme, en mätning som annars kunde ha tagit dagar.