Sandvikens kommun tog kontroll över markarbeten och ökade sina intäkter

Markarbete på kommunal mark

Sandviken kommun använder tjänsten Grävtillstånd för markarbeten som sker på kommunens mark. Tidigare hade man inget system för tillstånden. Nu har både kontrollen och intäkterna ökat.

Sedan hösten 2021 är systemet för hantering av grävtillstånd via Geomatikk igång.

— Vi hade helt enkelt inget system för grävtillstånd, säger Frida Hellbom, markingenjör på Mark- och exploateringsavdelningen.
— Utöver att vi inte visste var det grävdes kände vi inte till trafikavstängningar och återställningar skedde godtyckligt från entreprenörernas sida. Vi hade inget att sätta emot om det blev fel.

I korthet fungerar det så att Geomatikk fångar upp markarbeten på kommunens mark via Ledningskollen. En handläggare kontaktar frågeställaren och ser till att en ansökan kommer in till kommunen.

Läs mer