Säkrare hantering av projekteringsärenden i Geomatikks Kundportal

Geomatikk, som idag hanterar projekteringsärenden för många av Sveriges rikstäckande och lokala nätägare, utvecklar nu sin Kundportal för att öka säkerheten och effektiviteten i hanteringen av projekteringsärenden.

Säkrare och smidigare hantering av projekteringsfiler
Från och med den 14 april kommer projekteringsärenden inte längre att levereras via e-post. I stället kommer frågeställaren att logga in i Geomatikks kundportal för att hantera ärendet och hämta kartorna.

– Utvecklingen av Geomatikks Kundportal ett led i att öka säkerheten vid hanteringen av projekteringsärenden genom att endast behöriga personer får tillgång till informationen. Tidigare skickade vi ut till frågeställaren med e-post, vilket inte var en säker kommunikationsmetod. Säger Petter Holmberg, VD Geomatikk

Anpassade PDF-kartor
Projekteringsunderlaget kommer att vara tillgängligt kostnadsfritt för nedladdning i PDF-format i kundportalen från och med dag 10 efter den dag då ärendet registrerades.

– Vi har utvecklat nya funktioner som ger frågeställaren möjlighet att skräddarsy innehållet i PDF-kartan efter deras behov. De kan välja vilken infrastruktur som ska visas, vilket område som ska visas och vilken skala kartan ska ha. Detta ger en ökad flexibilitet och anpassning för användarna, säger Petter.

Produktion av vektorfiler betalas av frågeställaren
Om frågeställaren önskar snabbare leverans eller leverans i vektorformat kan de enkelt beställa detta mot en avgift i kundportalen. Leverans i vektorformat (DXF, DWG eller Shape) är vanligen avgiftsbelagd i kundportalen, då Telekombranschen och flera andra ledningsägare har beslutat att avgiftsbelägga detta.

-Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom tekniska lösningar för att göra våra kunders upplevelse så smidig som möjligt. Med den här lösningen kan vi erbjuda en mer effektiv och säker hantering av projekteringsfiler för nätägarna, avslutar Petter.

För mer information om hanteringen av projekteringsärenden, läs