Spara pengar med samordnad ledningsanvisning

Grävtillstånd markarbeten ledningskollen geomatikk

Visste du att din kommun kan spara pengar på mer effektiv ledningsanvisning för gatubelysningen? Utnyttja möjligheten att samordna med andra nätägare, som Telia. Vi på Geomatikk utför redan ledningsanvisning för dem och andra i din kommun.

Minskade kostnader och bättre för miljön

Geomatikk utför ledningsanvisning för bland andra Telia, Vattenfall och en rad kommunala energibolag över hela Sverige. Vi finns även i din kommun. Genom att samordna ledningsanvisningsärenden har nätägarnas kostnader minskat med 30 procent samtidigt som vi gör en insats för miljön. En och samma person kör till platsen för markarbetet och gör utsättningar för alla ledningsägare samtidigt.
Läs mer om ledningsanvisning här.

Ta kontroll över belysningsnäten

Saknar ni fullständig dokumentation över gatubelysningen i kommunen? Vi erbjuder även inmätning av ledningsnät samt dokumentation som gör all information digital, uppdaterad och tillgänglig.
Läs mer om tjänster för inmätning här.
Läs mer om tjänster för dokumentation här.

Förenkla hanteringen av grävtillstånd

Oanmälda markarbeten kan leda till skador på allmänna ytor och höga reparationskostnader. Genom att anlita oss för hanteringen av grävtillstånd i kommunen sparas tid i handläggningen och kontrollen över tillståndsärendena ökar. När ett ärende registreras i Ledningskollen kontaktar vi entreprenören i fråga och säkerställer att ansökan om grävtillstånd genomförs och att den är komplett.

I filmen kan du se hur vi hjälper kommuner att hantera grävtillstånd:

Kontakta mig för mer information

Vad behöver du hjälp med? Hör av dig så berättar jag mer om hur våra tjänster sänker kostnader, sparar miljön och ger er bättre kontroll.

Vänliga hälsningar,

Roger Lundgren
Sälj- och marknadschef

Tel: 072-560 58 37
roger.lundgren@geomatikk.se