Så skyddar Sara ledningsnäten

Sara Rönnqvist på Geomatikk

Sara Rönnqvist är en viktig person i samarbetet som förebygger grävskador på ledningsnät. Hon och hennes 80 kollegor inom Geomatikks verksamhetsområde dokumentation ser till att alla parter har rätt information om var kablarna ligger inför markarbeten.

Hej, Sara! Hur länge har du jobbat på Geomatikk?
– Jag har jobbat här sedan april 2017. Innan dess jobbade jag som teknisk dokumentatör inom elnät, men ville prova något nytt som att dokumentera fiber och koppar.

Vad gör du på jobbet?
– Jag tar fram dokumentation på befintligt nät inför nya fiberutrullningar. Dokumentationen visar var nätet ligger och var nytt kan få plats. Jag reviderar också dokumentation som inte stämmer efter en ledningsanvisning. När en fälttekniker märker att nätet inte stämmer med dokumentationen ritar hen ut korrekt nät och skickar till oss.

Varför är det viktigt?
– Det är viktigt att dokumentationen stämmer överens med verkligheten så att man vet vad som ligger var i backen. En korrekt dokumentation är grunden till att nätägaren ska kunna arbeta effektivt med sitt nät. Det gäller allt från felavhjälpning till utbyggnad och att undvika avgrävningar på ledningarna som förstås är väldigt viktigt. En avgrävning kan orsaka stora kostnader och är en stor risk för den som gräver om den gräver på t.ex. en högspänningskabel.

Det är väl också viktigt för underhållet av ledningsnäten?
– Javisst, underhållsarbetet förenklas mycket när det är korrekt dokumenterat. Om nätägaren behöver byta ut eller reparera en kabel så vet de var kablarna ligger.

Hur känns det att vara en viktig del i att förebygga grävskador och att samhället fungerar som det ska?
– Det är jättekul att bidra till att samhället fungerar eftersom det är så viktigt.

Vad ser du fram emot nu?
– Jag ska börja jobba med elnätsdokumentation igen, och det ser jag fram emot. Vi har flera nya kunder på gång och elnät kommer att vara ett viktigt område för oss framöver.

Vad tycker du är det viktigaste för att undvika grävskador?
– Att man inser hur viktigt det är att ha korrekt dokumentation. Just för att veta var man har sitt nät innan det ska grävas.

Läs mer om våra tjänster dokumentation för nätägare respektive dokumentation för entreprenörer.