Projekteringsunderlag levereras inom en timme i Geomatikks Kundportal

Geomatikk, som ansvarar för hanteringen av projekteringsärenden för flertalet av Sveriges rikstäckande och lokala nätägare, lanserar nu utökad funktionalitet i sin Kundportal för att ytterligare förbättra leveransen till sina användare. En efterlängtad nyhet är att projekteringsunderlagen nu kommer att finnas tillgängliga i Kundportalen redan en timme efter att ärendet registrerats i ledningskollen.se.

Under 2023 introducerade Geomatikk en ny säkrare och effektivare hantering av projekteringsärenden i sin Kundportal.

– Förändringen har mottagits mycket bra av marknaden, detta då användarna får en översikt över alla sina ärenden och tillhörande dokumentation i Kundportalen. En uppskattad funktion är också det interaktiva kartverktyget där de kan skapa egna anpassade PDF: kartor över den infrastruktur de önskar. Säger Petter Holmberg, VD Geomatikk.

Många önskar snabb leverans av projekteringsunderlag  

– Vi har haft en kontinuerlig dialog med frågeställarna och den nya releasen innehåller många efterfrågade nyheter. Många frågeställare har utryckt önskemål om att de vill ha en snabbare leverans av projekteringsunderlaget, vilket nu sker. Säger Petter Holmberg.

Projekteringsunderlagen tillgängliga inom en timme
Användarna kan nu hämta sina projekteringsunderlag i PDF-format i Kundportalen redan en timme efter det att de registrerat ärendet i ledningskollen.se. Samtidigt blir också projekteringsunderlaget tillgänglig i det interaktiva kartverktyget, där användaren enkelt kan skapa anpassade PDF: er.

Vektorfiler tillgängliga inom en arbetsdag
Geomatikk förbättrar också hanteringen av beställningar av vektorfiler. Tidigare fanns en expressavgift för snabb leverans av vektorfiler, den avgiften tas nu bort. Det innebär att användarna får sina vektorfiler redan inom en arbetsdag istället för att behöva vänta i 10 dagar som tidigare.

Projekteringsunderlagen tillgängliga längre
Många användare har också uttryckt önskemål om att projekteringsunderlagen ska vara tillgängliga under en längre tid. Detta eftersom de ofta behöver gå tillbaka och titta på kartorna under projektets gång. För att möta detta önskemål förlänger Geomatikk nu tiden som projekteringsunderlagen är tillgängliga i Kundportalen från 30 till 90 dagar. Det är värt att notera att giltighetstiden för kartorna fortfarande är 30 dagar från leveransdatumet.

Läs mer om Projekteringsärenden