Förbättra kvalitén på er nätdokumentation med koordinatsättning

Är ni intresserade av att kontinuerligt förbättra kvalitén och noggrannheten på er nätdokumentation på ett kostnadseffektivt sätt? Då kan koordinatsättning vara lösningen!

Korrekt och tillförlitlig dokumentation av ledningsnäten är avgörande för att skydda infrastrukturen och för en effektiv planering, byggande och underhåll av infrastrukturen. Genom koordinatsättning kan nätägare kontinuerligt förbättra kvalitén och noggrannheten på sin nätdokumentation på ett kostnadseffektivt sätt. Koordinatsättning är en tilläggstjänst till ledningsanvisning som ger flera fördelar för nätägare, såsom koordinatsatta lägen på infrastruktur som inte är inmätta, automatisk avvikelserapportering och ständig kvalitetskontroll av dokumentationen. Dessutom skapas digital dokumentation som kan användas vid eventuell skadeutredning.

Läs mer om Koordinatsättning