Tusen ärenden per dag ställer höga krav på koordinations- och leveransförmåga

Vintern är i antågande och med tjäle i marken sker färre grävarbeten. Då minskar även antalet ledningsanvisningar men Geomatikk har som vanligt haft en hektisk vår, sommar och höst med upp till tusen ärenden dagligen från ledningskollen.se.

Vi träffade Tomas Gradin, affärsområdeschef ledningsanvisning på Geomatikk, för att sammanfatta högsäsongen:

– Varje ledningsanvisningsärende ska hanteras av våra handläggare på Nätservice inom 24 timmar. Det ställer höga krav på att vi har en väl inarbetad, digitaliserad process och medarbetare med lokal kunskap om näten där det ska grävas, säger Tomas Gradin och fortsätter:

– Under hektiska dagar tar vi emot kring tusen ärenden från Ledningskollen.

Lokal kunskap krävs
Många av kunderna har rikstäckande ledningsnät. Geomatikks drygt 170 fälttekniker är stationerade över hela Sverige och har ofta ett väletablerat nätverk bland entreprenörerna i sina områden.

– Vi lägger stor vikt vid att vara det lokala företaget i hela Sverige. Det genomsyrar alla delar i processen, från handläggaren som hanterar ärendet till koordinatorn som fördelar arbetet till fältteknikern. Alla som har kontakt med frågeställaren har koll på just det området och vilka regler som gäller för nätet som ska sättas ut – alla ledningsägare har ju sina rutiner.

Stabil leveransförmåga för utsättning i rätt tid

Det är kritiskt att utsättningen sker i rätt tid, så att grävningen kan ske som planerat med så färska markeringar som möjligt. För mindre organisationer kan det vara en utmaning då antal ledningsanvisningar ofta varierar i ett område och medarbetare kan vara lediga eller ha slutat. Tomas Gradin menar att Geomatikk alltid har den kapacitet som krävs:

– Eftersom vi har många fälttekniker spridda över hela landet har vi alltid en stabil leveransförmåga. Om vi ser en ökning av ärenden i ett område eller om någon är ledig eller slutar så kan vi temporärt låna in medarbetare från närområdet för att täcka upp.

Samordning och ruttplanering minskar utsläpp

– Vår förmåga att koordinera och planera arbetet är avgörande för att utföra arbetet effektivt. Våra fälttekniker ska vara på rätt plats i rätt tid och sätter ofta ut flera nät vid samma tillfälle. De ska också ta sig mellan platserna på ett så välplanerat sätt som möjligt. Sammantaget gör det att vi har en effektiv process samtidigt som vi minimerar koldioxidutsläppen för varje kabelutsättning, säger Tomas Gradin.