Hur upplever gräventreprenörerna vår tjänst?

Ledningsanvisning länkar samman den som äger infrastrukturen, nätägaren, och den som behöver veta var infrastrukturen finns, gräventreprenören, eller frågeställaren som vi brukar kallar denna grupp.