Hur mår grävtillstånden i din kommun?

Det är ingen enkel uppgift att överblicka grävarbeten på kommunens mark. En del sker med tillstånd. Andra sker utan tillstånd. Bristfällig dokumentation ökar risken för att kommunen får betala för reparationer på vägar och allmänna ytor.

Hur mår hanteringen av grävtillstånd och markarbeten i din kommun?  Gör en snabb hälsocheck:

  • Vet du hur ofta det grävs i din kommun på årsbasis?
  • Ansöker entreprenörerna om tillstånd innan de gräver?
  • Är ansökningarna kompletta och kommer in i tid?
  • Hur lång tid tar handläggningen av ett ärende?
  • Hur väl fungerar samordningen mellan entreprenörer och förvaltningar?
  • Kontrollerar ni att markarbetena återställs korrekt för att undvika framtida reparationskostnader?


Geomatikkk hjälper kommuner att ta kontrollen över markarbeten och reparationskostnader. Vi har hittills hjälpt 50 kommuner i Norge att digitalisera processen före, under och efter markarbeten. Nu erbjuder vi samma tjänst i Sverige.

Gävle kommun hade stort mörkertal

Gävle kommun har totalt förändrat sin hantering av grävtillstånd. Redan 2004 började kommunen systematisera och digitalisera handläggningen av ärenden.  

Richard Hejdenberg, ansvarig för GIS-avdelningen på Gävle Energi beskriver utveckligen så här.

–  Idag har vi en komplett bild över alla grävarbeten som pågår i kommunen, så var det inte förut. Tidigare trodde vi att vi hanterade cirka 200 grävtillstånd på kommunal mark årligen, men den verkliga siffran låg runt 600.2015 hanterade Gävle energi totalt 2600 ärenden på och utanför kommunens mark.– Sedan några år tillbaka använder vi Geomatikks tjänst för att ytterligare effektivisera vår handläggning av grävtillstånd. Antalet ärenden har vuxit kraftigt. Med Geomatikks tjänst får vi full koll på historiken, vilket är avgörande för att slippa stå för åtgärder i efterhand, fortsätter Richard.Vinster med en effektiv process för grävtillstånd


Geomatikks tjänst digitaliserar ansökningsprocessen och samlar all dokumentation i molnet. Kommunen slipper den manuella handpåläggningen genom att vår personal kvalitetssäkrar ansökningarna och sköter kontakten med gräventreprenörerna.

Låter det intressant? Läs mer här.