Hur många markarbeten utan tillstånd sker i din kommun just nu?

Grävtillstånd markarbeten ledningskollen geomatikk

Har du någon aning om antalet pågående markarbeten i din kommun? Eller hur många som gräver utan tillstånd? Vet du vad som händer om det sker en grävskada vid ett arbete som saknar tillstånd? Vems är ansvaret? Hinner ni med besiktningar och vitesförelägganden?

Svårt att få grepp om allt? Gör som Gävle kommun – ta hjälp av Geomatikk.

Låt Geomatikk hantera kommunens grävtillstånd så ska vi hjälpa dig att minimera antalet tillståndslösa markarbeten. Men inte nog med det. Vi tar också hand om all administration, sköter kontakterna med entreprenörer och nätägare samt säkerställer att varje tillståndsansökan är komplett och korrekt ifylld. Du och dina kolleger på kommunen får ett färdigt beslutsunderlag – allt ni behöver göra är att besluta i ärendet. Sedan kan ni använda tiden ni får över till att utföra kontroller och slutbesiktningar av grävarbeten.

I Gävle har man redan upptäckt fördelarna med att anlita oss. Läs mer om Geomatikks samarbete med Gävle kommun.

Bättre koll ger färre skador och ökade intäkter.

Vi håller reda på alla ärenden i Ledningskollen och knyter ihop processen med entreprenören, din kommun och övriga inblandade. Det ger dig en samlad bild av pågående och planerade grävarbeten. Men koll på läget och tid över till annat är bara två av många fördelar som din kommun har att vinna på ett samarbete med Geomatikk. En annan är att finansieringen av tillståndsprocessen förbättras eftersom din kommun (förutsatt att den tar betalt för grävtillstånd) får in ansökningsavgifter för arbeten som entreprenören annars inte hade sökt tillstånd för. För att inte tala om vad den förbättrade kontrollen betyder för att minska risken för grävskador.

Så här går det till

Se videon som beskriver vår tjänst till kommuner.

Markarbeten grävtillstånd kommun Geomatikk

Vill du veta mer? Kontakta mig
Rebecka Elmrin, Försäljningsansvarig kommunala grävtillstånd
Telefon: 070-293 90 67, E-post: rebecka.elmrin@geomatikk.se