Geomatikk skyddar Sveriges bästa stadsnät i Sveriges bästa stad

Malmö Stadsnät, som är en del av Malmö stad, förser hushåll och företag i Malmö med robust och säker digital infrastruktur. De har över 4000 km nedgrävd kanalisation som behöver skyddas mot grävskador. Sedan hösten 2023 anlitar Malmö Stadsnät Geomatikk för ledningsanvisningen i stället för att hantera den i egen regi.

Utmaningar att hantera ledningsanvisningsärenden

Jakob Lindholm, Projektledare Malmö Stadsnät

Tidigare hanterade Malmö Stadsnät all administration kring ledningsanvisningsärenden själva och anlitade stadsbyggnadskontoret för att utföra utsättningar.

– Vi var två kollegor som hade som bisyssla att hantera alla ärenden. Det vår sårbart och innebar att vi la en stor del av vår tid på administration i stället för att fokusera på att utveckla nätet, berättar Jakob Lindholm, Malmö Stadsnät.

Mer tid till att utveckla verksamheten
I takt med att Malmö växer utvecklas nya stadsmiljöer över hela staden så Malmös stadsnät är i ständig utbyggnad och utveckling.

Robin Olsson, Sektionschef Malmö Stadsnät

– Vi brukar säga att vi är Sveriges bästa stadsnät i Sveriges bästa stad. Det händer mycket i Malmö och vi behöver ständigt utveckla vårt stadsnät. Genom att lägga ut ledningsanvisningen har vi nu frigjort tid som vi kan lägga på vårt huvuduppdrag och arbeta mer strategiskt med att utveckla nätet, säger Robin Olsson, Sektionschef Malmö Stadsnät.

Sedan november 2023 hanterar Geomatikk alla ledningsanvisnings- och projekteringsärenden vilket innebär att Geomatikk tar ett helhetsgrepp och sköter både handläggning och utsättning.

– Idag har vi har full insyn, mer kontroll och mer tid att sätta oss in i vilka markarbeten som pågår runt om i Malmö. Detta ger oss möjligheten att ta en dialog med de entreprenörer där det finns möjlighet till samplanering och eventuell samläggning av infrastruktur, säger Jakob Lindholm.

Geomatikk har ett ekosystem av digitala tjänster där nätägare, frågeställare, fälttekniker och handläggare alltid har tillgång till samma uppdaterade information om de ärenden som hanteras. När utsättningen är utförd så dokumenterar fältteknikern utsättningen noggrant, inklusive fotografier av genomförd utsättning.

Informationssäkerhet genomsyrar allt
För Malmö Stadsnät är informationssäkerhet givetvis högt prioriterat och det är viktigt att nätdokumentationen inte sprids utanför organisationen.

– Sedan Geomatikk tog över ledningsanvisningen har antalet utsättningar ökat och vi skickar inte lika många kartor. Det ger mycket positiva effekter, dels för att frågeställaren har bättre koll på var våra ledningar ligger, dels för att vi inte sprider kartunderlag på vår infrastruktur i onödan,  säger Robin Olsson.

– Han fortsätter, vi upplever att vi får väldigt mycket mer som skapar värde för samma kostnad och underlagen gör att vi vet exakt vad vi betalar för. Trots att antalet utsättningar dubblerats så har inte kostnaderna ökat.

Ständig utveckling av tjänster
Geomatikks huvudfokus är att skydda nedgrävd infrastruktur mot grävskador som kan uppstå vid markarbeten. Geomatikk samarbetar tätt tillsammans med nätägare över hela Sverige för att utveckla tjänster för att skydda infrastrukturen. Under det senaste året har Geomatikk genomfört betydande förbättringar i ärendehanteringen för att ytterligare öka informationssäkerheten.

– Förbättringarna som Geomatikk genomfört i hanteringen av projekteringsärenden gör också att vi minskar mängden vektorfiler vi delar vilket är mycket positivt för vår säkerhet, säger Jakob Lindholm och ger ytterligare ett exempel på hur tjänsterna utvecklas i samverkan med nätägarna:

– Vi för just nu en dialog med Geomatikk om att vi vill blockera vissa områden för exempelvis privatpersoner. Om vi får in ett ärende som berör det området så ska de inte få tillgång till informationen.

Nyfiken på ledningsanvisning?