Vilka är vinsterna med att outsourca ledningsanvisningen?

Att outsourca delar av verksamheten är ett stort beslut. Därför är det viktigt att förstå vad er ledningsanvisning kostar idag och vilken potential det finns med att förbättra den.

Fundera gärna över er process för ledningsanvisning med hjälp av frågorna nedan.

Personal

  • Hur många av era medarbetare är inblandade i ledningsanvisning? I vilken omfattning? Hur påverkar det deras ordinarie uppdrag?

Grävskador

  • Hur ofta drabbas era kunder av avbrott i leveransen på grund av grävskador?
  • Vad är kostnaden för reparationer, skadestånd och handläggning av skadeärenden per år?

Utveckling

  • Vilket IT-stöd har ni för tjänsten och vad kostar det i underhåll och utveckling?
  • Driver ni innovation och utveckling för att framtidssäkra och effektivisera ledningsanvisningen?

Rätt information

  • Hur dokumenteras ärendena och hur mycket tid tar det?
  • Har ni full spårbarhet i ärendena för att exempelvis kunna göra effektiva skadeutredningar vid grävskador.

Kostnader

  • Vilka kostnader är förenade med ledningsanvisningen, till exempel: material, resor, instrument, utbildningar och personal.

Nyfiken på vad det innebär att outsourca ledningsanvisningen? Läs vår guide:  ”Frigör resurser för att möta framtidens krav på elnäten”