Geomatikk går in som huvudägare i Linetec i norr AB

Geomatikk stärker sin verksamhet genom förvärvet av Linetec i norr AB. Organisationen får ett tillskott på 35 medarbetare som är specialiserade på att skydda ledningsnäten i de fyra Norrlandslänen.

– I höstas förvärvade vi 70 % av aktierna i Linetec i norr AB. Företaget är sedan tidigare en samarbetspartner till oss och syftet med affären är att tillsammans stärka vår kompetens, kapacitet och marknadsposition. Som huvudägare kan vi ingå större och mer komplexa kundåtaganden i Norrland, men också utveckla våra tjänster för järnvägens infrastruktur söderut, säger Petter Holmberg, VD på Geomatikk.

Linetec ska tillsvidare drivas som ett självständigt dotterbolag, med undantag för vissa administrativa stödfunktioner som i fortsättningen kommer att samordnas med Geomatikk.

Specialiserade på att skydda ledningsnät

Linetec är, såsom Geomatikk, specialiserade på ledningsanvisning. Det innebär att företaget markerar var ledningar ligger i marken när privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner behöver gräva och utföra markarbeten. Tjänsten fyller en samhällsviktig funktion eftersom den skyddar nedgrävd infrastruktur mot skador och kritiska avbrott. Det gäller till exempel ledningsnät inom väg och järnväg och teknikområdena tele, fiber, el, fjärrvärme, signalkabel, kabel-TV och gas.

Utför även arbeten längs med järnvägen

Linetec utför ledningsanvisningar på Skanovas nät, andra infrastrukturägares nät och inom Trafikverkets spårområde. Utöver kärnverksamheten reparerar och felsöker företaget tele- och kabelförläggningar i mark som går längs med järnvägen. Sedan 2016 utför Linetec även drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar för vissa av Trafikverkets anläggningar.

Linetec i norr AB – kortfakta

  • Medarbetare: cirka 35.
  • Omsättning: cirka 30 miljoner kronor.
  • Kärnverksamhet: Ledningsanvisning och inmätning.
  • Verksamt i: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och delar av Gävleborgs län. Huvudkontor i Luleå.
  • Kunder: Skanova, Teracom, Quadracom, Telenor, IT-Norrbotten, ip-only i Jämtland, Jämtkraft Elnät, Sundsvall Elnät, Luleå Energi Elnät, Piteå Energi Elnät, Skellefteå Kraft Elnät och Trafikverket ICT. Inom Vattenfalls eldistributionsområden i Norr-och Västerbotten utför Linetec ledningsanvisning inom flera kommuner samt för lokala energibolag.
  • Läs mer: linetec.se