Geomatikk bjöd in till informationsmöte för att underlätta hanteringen av kommunala grävtillstånd

Idag introducerar Geomatikk en ny kundportal som underlättar kommuners samordning av grävtillståndsansökningar. Med anledning av detta, bjöd Geomatikk tillsammans med Gävle kommun, in entreprenörer och byggherrar till ett informationsmöte om hur den nya kundportalen fungerar.

På informationsmötet i Gävle träffade vi cirka 40 personer som alla var nyfikna på hur Gävle kommun, tillsammans med Geomatikk, förbättrar och underlättar processen gällande markarbeten i kommunen.

– Det var ett bra möte och vi fick överlag positiva reaktioner, säger projektledare Oskar Winberg på Geomatikk. Både grävmaskinister och byggherrar hade många intressanta frågeställningar, vilket visar på att vår tjänst väcker intresse.

Det kan vara omständligt och svårt för kommuner att samordna grävtillstånd och markarbeten. Vissa markarbeten sker med tillstånd medan andra sker utan tillstånd, och bristfällig dokumentation kan ge kommuner extra kostnader för reparationer och underhåll.

Geomatikk fungerar som en länk mellan entreprenör och kommun. Med hjälp av kundportalen kan entreprenörer registrera och se status i sina ärenden. Samtidigt får kommunens handläggare ett effektivt verktyg för att överblicka var det grävs samt för att följa upp och säkerställa att markarbeten sker enligt kommunens direktiv. Geomatikk bidrar även till att minska handläggningstiden genom att kvalitetssäkra ansökningarna innan de når kommunen. 

– Vår tjänst för kommunala grävtillstånd gagnar både kommunerna och de som gräver. Tjänsten skapar kontroll, transparens och i slutändan lägre kostnader, avslutar Oskar Winberg.


Vill du veta mer?

Detta vinner kommuner på en effektiv process för hanteringen av grävtillstånd:

  • Spara tid – vår personal kvalitetssäkrar ansökningarna innan de når kommunens handläggare och sköter kontakten med entreprenörer.
  • Ta betalt – med vår faktureringsfunktion överblickar du er prissättning och kan smidigt skapa fakturor för grävtillstånd och återställning.
  • Få överblick – se var det grävs, vilka som gräver och när det grävs i din kommun i en överskådlig vy.
  • Arkivera rätt – med vårt digitala arkiv säkerställer du att dokumentationen följer gällande krav och regler.
  • Öka spårbarheten – sök fram all dokumentation om ett ärende i vårt digitala arkiv. Med komplett dokumentation minskar risken för oförutsedda reparationskostnader.
  • Gör fler stickprov – ladda ner vår app som förenklar kommunens egen tillsyn genom kontroller före, under och efter ett markarbete.

Läs mer: