Förnyade ISO-certifikat och högsta betyg inom arbetsmiljö och elsäkerhet

Geomatikk Sverige AB har nyligen genomgått den årliga ISO-revisionen och förnyat företagets samtliga certifikat: ISO 9001, 14001, 27001 samt 45001. Certifikaten är ett kvalitetskvitto på det omfattande arbete som bedrivs för att säkerställa kvalitet, miljö, informationssäkerhet och en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Revisionen gav dessutom Geomatikk högsta betyg för arbetet inom arbetsmiljö och elsäkerhet.

Vi är mycket stolta över att ha förnyat dessa certifikat. Det är ett kvitto på att vårt arbete med att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, samtidigt som vi levererar högkvalitativa tjänster till våra kunder, verkligen fungerar säger Jonas Åsberg HSSEQ-chef på Geomatikk.

Högsta betyg inom arbetsmiljö och elsäkerhet
Under revisionen fick Geomatikk högsta betyg för arbetet inom arbetsmiljö och elsäkerhet.

– Säkerheten är vår högsta prioritet och vi arbetar systematiskt förebyggande för att minimera risker och förhindra olyckor. Därför är vi oerhört stolta över att rapporten visar att vi agerar som den branschledare vi är och att vi får högsta betyg i arbetsmiljö och elsäkerhet, säger Jonas Åsberg.

För att säkerställa en trygg arbetsmiljö har företaget tydliga och välfungerande rutiner och processer. Detta inkluderar rutiner för områdena elplanering och EKP (Egenkontrollprogram), elsäkerhet i olika arbetsområden, driftsrum och övervakning, ledningsanvisning samt digitalt stöd för operativ riskbedömning. Dessa följer Arbetsmiljöverkets krav för skyddsåtgärder mot elektrisk ström och elsäkerhetsplanering och är en viktig del av Geomatikks systematiska arbete.

Säkerhetsmedveten personal

Geomatikk genomför kontinuerliga utbildningsinsatser för all fältpersonal för att säkerställa att alla utför arbetet i enlighet med rutinerna:

– Rapporten lyfter tydligt att vi har lyckats implementera ett säkerhetsmedvetet beteende hos vår fältpersonal, där de specifikt betonar vår förmåga att genomföra riskbedömningar och personalens säkerhetsmedvetna beteende, säger Jonas Åsberg och avslutar:

– Vi fortsätter att aktivt minimera risker och upprätthålla höga standarder för säkerheten på arbetsplatsen. Genom att följa ISO-standarderna och implementera robusta rutiner och utbildningsprogram strävar vi efter att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla våra anställda.