En flygande start och snabb utveckling för en prestigelös organisation

Geomatikk var ursprungligen en del av Telenor i Norge, men vår moderna historia började då våra nuvarande, privata ägare år 2005 köpte bolaget av Bravida-gruppen. Efter att ha etablerat en framgångsrik affär började de två norrmännen titta på möjligheterna att göra samma sak i Sverige.

Verksamheten har från denna början varit att erbjuda tjänster inom dokumentation och ledningsanvisning av nedgrävda ledningsnät. Hösten 2011 rekryterades Petter Holmberg för att dra igång verksamheten. Ett aktiebolag med säte i Gävle var redan bildat.
– Jag gillade tempot och de höga ambitionerna, från första kontakt till skrivet kontrakt tog det en vecka, inklusive tre möten i Stockholm och Oslo, minns Petter som fortfarande är VD för Geomatikk.

Målsättningen var att etablera Geomatikk på den svenska marknaden, och i allra bästa fall få Telia som kund. Våren 2012 fick Geomatikk möjligheten att offerera en rikstäckande ledningsanvisningstjänst till Telia.
– Vi vann upphandlingen sommaren 2012 och därmed var det bara att sätta full fart, berättar Petter.

Han och de närmaste medarbetare som rekryterats hade hösten på sig att skapa en rikstäckande organisation med en kundmottagning för att ta emot ärenden om ledningsanvisning och fälttekniker för att utföra utsättningarna.
– Vi funderade på var vi skulle vara. I Gävle fanns de rätta förutsättningarna med goda kommunikationer, synlighet som nytt företag och en rekryteringsbas inom GIS, Geografiska informationssystem.

Flygande start och brandsläckning

Den 1 januari 2013 pekades Telias alla inkommande förfrågningar om ledningsanvisning om till Geomatikk.
– Våra norska kollegor hade utbildat oss under hösten, men trots det var det mycket nytt när vi gick i skarp drift. Det var en mycket hektisk tid men vi hade stöd från Norge och det fanns ett stort engagemang i hela Geomatikk-gruppen, ända upp till ägarna för att vi skulle lyckas. Vi har också ända från starten haft en öppen, rak och bra dialog med Telia, säger Petter och fortsätter:
– Vid starten 2013 kontrakterade vi ett erfaret företag för att sköta kabelutsättningar i de fyra norrlandslänen. Samarbetet blev mycket lyckosamt och företaget är idag ett dotterbolag i Geomatikk-gruppen, med lokal förankring och stort kunnande bland annat inom el-arbeten.

De första nio månaderna koncentrerade vi oss bara på att säkerställa vår leverans till Telia, men därefter kunde försäljningschefen Roger Lundgren fokusera på att hitta nya kunder. Tele2 kom in från 2014 och i augusti 2019 är cirka 130 nätägare kunder till oss avseende ledningsanvisning.

Nya affärsområden inom två år

– Vi började tidigt titta på hur vi kunde bredda vårt erbjudande med dokumentation av ledningsnät och köpte ett företag med 12 personer som var duktiga på detta. Idag har verksamheten vuxit till cirka 80 personer, berättar Petter.

Inmätning av ledningsnät blev nästa område som faller naturligt in i Geomatikks verksamhet. Den organisationen har byggts upp internt med några av fältteknikerna som vidareutbildats inom inmätning samt med en del externa rekryteringar.
– Nu har vi en stabil affärsstruktur med de tre benen dokumentation, inmätning och ledningsanvisning. Vi växer vidare men inte i samma takt som de första åren, säger Petter.

Prestigelöst och långsiktigt

– Våra två ägare Ketil och Knut sätter alltid långsiktighet framför kortsiktig lönsamhet, och relationerna är prestigelösa och pragmatiska, menar Petter.

Just prestigelösheten genomsyrar hela organisationen och märks bland annat i ett fint samarbete över landsgränserna och att beslutsvägarna är korta, även vid stora affärer.
– Vi använder vårt sunda förnuft för att bygga en stabil och lönsam organisation som vill fortsätta utvecklas. Frågan vi ofta ställer oss är: hur svårt kan det vara? När vi tittar på nya saker med en öppen utgångspunkt så hittar vi också lösningarna.