Ellevio väljer Geomatikk för ledningsanvisning och inmätning

I den senaste upphandlingen av ledningsanvisningstjänster förnyade Ellevio sitt avtal med Geomatikk. Upphandlingen omfattar ledningsanvisning och inmätning av ledningar inom områdena Stockholm, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Skaraborg, Bergslagen, Halland och Bohuslän. Avtalet sträcker sig över en treårsperiod med möjlighet till förlängning i upp till två år.

Ellevio förser nära en miljon kunder med elektricitet via cirka 8 000 mil ledningar i mellersta och södra Sverige. För att säkerställa leveransen är det av yttersta vikt att skydda dessa ledningar mot grävskador.

Geomatikk arbetar systematiskt och levererar med dokumenterat hög servicenivå, säger Thomas Johnsson, Chef inom Nätdrift på Ellevio.

– Kompetens och erfarenhet är mycket god inom alla funktioner, såväl på kontoret som i fält och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Geomatikk för en säker och effektiv hantering av vår ledningsanvisning.

Koordinatsättning höjer kvaliteten

I avtalet ingår även tilläggstjänsten koordinatsättning, vilket innebär att Ellevio får x- och y-koordinater på de markeringar som görs av Geomatikks fälttekniker.

– Med koordinatsatta utsättningar höjer vi kontinuerligt kvaliteten på vår nätdokumentation. Tillförlitliga data gör att beslut om planering, projektering, byggnation och underhåll tas på ett effektivt och faktabaserat sätt, säger Tomas Johnsson.

– Vi är såklart mycket glada över Ellevios förnyade förtroende att leverera ledningsanvisningstjänster, säger Petter Holmberg, vd Geomatikk och utvecklar:

– Vi drivs av att ständigt utveckla våra tjänster för att ligga i teknisk framkant och leverera tjänster med hög kvalitet som skyddar ledningar och säkerställer effektiv drift, över hela Sverige. Det gör oss till en perfekt match för en kund som Ellevio.