Har du koll på säsongens grävprojekt?

Kontakta direktservice för fibreringsprojekt

Fiberprojekt innebär stora schaktvolymer och många ärenden i Ledningskollen. Det ökar givetvis belastningen på vår Kundmottagning och leder till många mil fysisk kabelutsättning för våra fälttekniker.

Kontakta vår direktservice i ett tidigt skede i planeringsfasen. Det garanterar ett gott samarbete när projekten väl startar.

Våra tekniker är utplacerade för att täcka upp hela landet. Ofta har en tekniker ett arbetsområde som täcker både stad och landsbygd. Fiberprojekten som nu sker ger markant ökad belastning i områden där vi normalt har låga volymer.

Vi på Geomatikk vill säkerställa att alla projekt, fiberprojekt på landsbygden liksom vanliga schaktarbeten i närliggande städer, kan genomföras smidigt och som planerat.

Spara tid med en effektiv process i tre steg

Vi har tagit fram en process för att effektivisera samarbetet i projekteringsfasen och garantera ett bra samarbete i fält för de största projekten. Genom att följa den sparar du som entreprenör dyrbar tid och vi på Geomatikk kan tillgodose utsättningsbehoven i såväl landsbygd som tätort.

1. Lokalisera de största projekten

Har du ett projekt som uppgår till 2000 schaktmeter eller mer i veckan och/eller pågår i mer än två månader? Eller har du flera mindre projekt som sammantaget uppnår dessa kriterier? Var i landet ska ni gräva, vilka volymer handlar det om och när beräknar ni dra igång?

Kontakta oss på projektplanering@geomatikk.se eller ring 010-456 35 45 och berätta om projektet.

Öppettider på helgfria vardagar kl 8-16.

2. Etablera samarbete

Tillsammans går vi igenom underlaget och definierar nycklar för ett lyckat samarbete. Vi strävar efter att:

  • effektivisera i projekteringsfasen
  • säkerställa god kommunikation med kontaktytor mellan Geomatikk och entreprenör
  • ha löpande avstämningar vid behov.

Mycket kan förändras i ett projekt. Därför är det viktigt att vi går igenom och prioriterar nya sträckor tillsammans.

3. Starta i tid, undvik skador

När projektet drar igång är båda parter väl förberedda och vi arbetar tillsammans. Resultatet av en lyckad arbetsprocess är att fler landsbygdsbor får nyförlagd fiber samtidigt som vi skyddar de kablar som redan ligger under marken.

Ta hjälp av Direktservice!

så hjälps vi åt att göra grävprojektet så smidigt som möjligt.