10 år med Ledningskollen har minskat skador på ledningar

Ledningskollen 10 årI december är det tio år sedan Post- och Telestyrelsen (PTS) startade Ledningskollen.se. Den kostnadsfria webbtjänsten samordnar drygt 1150 nätägares information om nedgrävd infrastruktur. Tjänsten används av olika yrkesroller för att planera markentreprenad med syfte att undvika att skada ledningar vid grävarbeten.

Startskott för digitaliseringsresa

Telia som har lagt ut sin riksomfattande ledningsanvisning på Geomatikk uttalar sig i pressmeddelandet:

– För oss på Telia som äger fiber- och kopparnät över hela landet så har Ledningskollen varit revolutionerande i form av en gemensam digital ingång för professionella och privatpersoner som behöver utföra schaktarbeten. När Ledningskollen lanserades för 10 år sedan blev det starten för vår digitaliseringsresa inom ledningsanvisning. Vi har idag en helt digitaliserad process från grävanmälan i Ledningskollen till ledningsanvisning vilket är snabbt, kostnadseffektivt och säkert. Vi har ytterst få skador på våra ledningar där den som gräver har registrerat ett ärende i Ledningskollen och vår förhoppning är att Sveriges alla ledningsägare och kommuner ansluter sig till Ledningskollen för att få ytterligare utväxling på det här unika samarbetet, säger Fredrik Hedin, network information manager på Telia.

Geomatikk samarbetar med Ledningskollen, PTS, Trafikverket och såväl rikstäckande som lokala nätbolag i projektet Grävallvar med syfte att sprida information till markentreprenörer om hur risker för grävskador undviks.

— Vi vet att i hälften av alla ledningsskador som uppstår vid markarbeten saknas ledningsanvisning. Därför upplyser vi outtröttligt om hur viktigt det är beställa ledningsanvisning i ledningskollen.se och gratulerar varmt denna tio-åring, säger Roger Lundgren, sälj- och marknadschef på Geomatikk och projektledare för Grävallvar.

Läs hela pressmeddelandet här.