Geomatikk_2021_webb-8507053

Man med utrustning för inmätning av ledningar i mark