Seminarium om kommunala grävtillstånd och ledningsanvisning

Välkommen till Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle, tisdag den 13 maj 2014 kl 10-15, då Geomatikk tillsammans med Gävle Kommun håller seminarium.

För att utföra markarbete på kommunal mark krävs ett grävtillstånd. Ansökan sker ofta via blankett från kommunens hemsida. Gävle kommun har tillsammans med Geomatikk utvecklat en modern molntjänst (Gräv-i-Gävle) som avsevärt underlättar såväl ansökningsprocessen som den kommunala handläggningen. Tjänsten är även integrerad med en begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen.se.

Under detta seminarium presenterar Gävle Kommun och Geomatikk konceptet närmare. Vi visar vilken verksamhetsnytta som uppnås och redovisar kortfattat den bakomliggande tekniken, men framförallt diskuterar vi tillsammans utmaningar och möjligheter kring detta område.

Vem gräver och hur påverkar det oss?
Grundläggande är att få information om det planerade markarbetet. Då får kommunen och dess olika förvaltningar en möjlighet att ta ställning och agera. Ett markarbete kan påverka både miljön, kommunal service och  kostnader. I det stora hela handlar det om att tillvarata kommunens intressen samt ge en god service. Det kan ni göra om ni har rutiner, processer och systemstöd. Detta och mycket annat för vi ett samtal kring denna dag!

Seminariet är avgiftsfritt och vi bjuder på lunch. Anmäl dig och gärna en kollega senast den 18 april till:

Annelie.hook@gavle.se eller
Roger.lundgren@geomatikk.se