Så jobbar en vardagshjälte

Geomatikks fälttekniker Jörgen Fröberg

Jörgen Fröberg har skyddat ledningar och infrastruktur från att bli avgrävda sedan 2015. Många viktiga funktioner i samhället är beroende av att han och hans kollegor gör ett bra jobb. Hans yrkestitel är fälttekniker och han jobbar i Falun med omnejd.

Hej, Jörgen! Hur känns det att vara en vardagshjälte?
– Haha, jamen det känns bra att rädda världen. Det är förstås ett viktigt jobb att förhindra grävskador, men jag tänker inte riktigt att jag är en hjälte.

Vad gör du på jobbet?
– Först och främst vill jag ha en bra dialog med grävarna så att vi diskuterar vad som ska göras och i vilken ordning. Sedan arbetar jag utifrån mitt kartunderlag och kopplar in mig i respektive kabelskåp eller direkt på kabeln. Därefter markerar jag med streck eller pinnar hur ledningen går i marken.

Vilka digitala hjälpmedel påverkar ditt arbete?
– För att göra rätt bedömning har jag hjälp av Geokollen och alla ärenden som rör våra kunder kommer dit från Ledningskollen. Så görs en analys av markarbetet och hur ledningarna påverkas av det. Vi kollar kvaliteten på dokumentationen, om ledningen är inmätt eller inte och om det till exempel är en högspänningskabel eller en fiberledning.

Varför är allt det här viktigt?
– Framför allt för att undvika risker för skador som kan innebära livsfara eller avbrott i viktiga samhällsfunktioner som el och internet. Jag har all information i min arbetsorder som jag får direkt till min telefon. Det är viktigt för spårbarheten om det blir en avgrävning. Det är också jätteviktigt att jag har en bra dialog med grävarna för att allt ska gå som det är tänkt.

Varför gillar du jobbet som fälttekniker?
– Det är ett äventyr varje dag! Det är ett relativt fritt arbete och jag får jobba utomhus. Jag får se mycket eftersom man nästan aldrig är på samma plats.

Kan du berätta om något äventyr du varit med om?
– Jag var nere på Öland och jobbade första veckan i januari. Då var det snöstorm och vattnet steg en meter i Kalmarsund. Det är sånt man får ta. Det kändes jobbigt medan jag var där men det blev ett äventyr att komma ihåg.

Vad tycker du är det viktigaste för att undvika grävskador?
– Det absolut viktigaste är att vi har en öppen och rak dialog mellan alla inblandade och att grävarna inte tar några onödiga risker när de gräver. Sen är det förstås jätteviktigt att jag hittar och markerar alla ledningar rätt.

– Tack för pratstunden, och kör säkert!
Ja det gör jag alltid!