Kan du lita på informationen i ditt system?

Säkert har du ett effektivt system för kontrollen av näten, men hur god är den kontrollen om datan inte är korrekt? Enligt våra beräkningar är hela 80 procent av Sveriges nedgrävda infrastruktur felaktigt dokumenterad.

Som nätägare påverkas du av flera omvärldsfaktorer. Digitalisering driver samhällsutvecklingen, tjänster utvecklas och efterfrågas i allt snabbare takt och vi är helt beroende av infrastruktur med hög kapacitet och ständig tillgänglighet. Men har du någon gång råkat ut för att lanseringen av en tjänst eller en nyanslutning försenats eftersom det visat sig att informationen om näten var felaktig?

De dolda värdena i näten

Vid kvalitetsgenomgång av nätägares data har det visat sig att det går att spara miljonbelopp om näten är korrekt inmätta och dokumenterade. Men om den som lägger in data i systemet är mer intresserad av att slutföra ett projekt än att se långsiktigt på nätens förvaltning kan små misstag i inmätning och dokumentation få stora konsekvenser över tid.

Nätinformationsförvaltningens sammanhang

Illustrationen visar hur Geomatikk sätter nätinformationsförvaltning i ett sammanhang som skapar affärsnytta för dig som nätägare. Med korrekt inmätning och en dokumentation som säger sanningen om näten läggs grunden för en nätinformationsförvaltning som sätter värde på näten. Din affärsnytta är tillgänglighet, bättre support, mer effektiv service och underhåll samt koll på kapaciteten.

Vill du veta mer om nätinformationsförvaltning?

Geomatikk är en oberoende expert inom inmätning och dokumentation som skapar affärsnytta för alla typer av ledningsnät. Som nätägare kan du självklart använda hela eller delar av vårt tjänsteerbjudande, läs gärna mer på geomatikk.se!

Kontakta din vanliga kontaktperson på Geomatikk eller hör av dig till
Sanna Kilany, Affärsområdeschef
070–600 85 90
sanna.kilany@geomatikk.se