Kraftringen väljer Geomatikk för ledningsanvisning

Geomatikk vann nyligen Kraftringens och Skånska Energis upphandling av ledningsanvisning. Geomatikk kommer att ansvara för ledningsanvisningen för elnät, fjärrvärme/fjärrkyla och gas från 1 maj 2024.

Energibolaget Kraftringen ägs av de fyra kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. De står för trygg och hållbar energiförsörjning och tillhandahåller 280 000 kundavtal. Energibolaget Skånska Energi är ett dotterbolag till Kraftringen.

Martin Tryman, Dokumentationsingenjör Kraftringen

– Vi ser fram emot att samarbetet med Geomatikk. Det ger oss större möjligheter att skydda och förhindra skador på våra ledningsnät, vilket är en utmaning för oss idag, säger Martin Tryman, dokumentationsingenjör på Kraftringen Nät.

Väldokumenterade utsättningar
Geomatikks ekosystem av digitala tjänster gör att nätägare, frågeställare, fälttekniker och handläggare alltid har tillgång till samma realtidsuppdaterade information om de ärenden som hanteras. Fältteknikern dokumenterar alla utsättningar noggrant i digital form och med fotografier. Alla uppgifter läggs in i systemet och blir tillgängliga för alla inblandade.

– Idag saknar vi tydlig dokumentation av utsättningarna vilket ofta gör det svårt för oss att reglera skador. Vi ser fram emot bättre dokumentation med bilder som tydligt visar vad som satts ut och var, säger Martin Tryman och fortsätter:

– Den tydliga dokumentationen av utsättningar ger oss större möjligheter att rättvist reglera grävskador på våra ledningsnät, vilket är viktigt för vårt förebyggande arbete för att förhindra grävskador på vår infrastruktur.

Höjer kvaliteten på dokumentationen
I avtalet ingår även tilläggstjänsten koordinatsättning. Den innebär att fältteknikern mäter in och rapporterar exakta x- och y-koordinater för de ledningar som visar sig vara felaktigt dokumenterade på ledningskartan.

– Stora delar av våra ledningsnät byggdes på 1980-talet då kraven på dokumentation inte var så höga. Därför ligger en stor del av våra ledningar fel i vår dokumentation. Med koordinatsättningen höjer vi kontinuerligt kvaliteteten på dokumentationen vilket ger oss säkrare nät och mer tillförlitliga data som beslutsunderlag för underhåll och nybyggnation, säger Martin Tryman.

Petter Holmberg, VD Geomatikk

Väletablerade i södra Sverige
Geomatikk har fältpersonal över hela Sverige. I Södra Sverige arbetar ett 90-tal fälttekniker med att skydda kundernas infrastruktur.

– Vi är jätteglada över förtroendet att samarbeta med Kraftringen och Skånska Energi. Vi är sedan länge väl etablerade i regionen och redo att ta oss an uppdraget, säger Petter Holmberg, vd Geomatikk.