Per Magnusson, projektledare

per-magnusson2

Vad gör du på Geomatikk idag?
Jag är projektledare och arbetar med verksamhetsutveckling, till exempel att utveckla smartare system för kundmottagningen och fältverksamheten. Jag jobbar även med diverse projekt om att öka kvaliteten i verksamheten, såsom att förbättra vår kommunikation mot frågeställare och hur vi med ganska små insatser tillsammans kan arbeta för att få ned antalet grävskador totalt sett. Utöver det har jag ansvar för ett antal kunder och ser till att de är nöjda med oss.

När började du på Geomatikk och vad hade du för yrkesroll då?
Jag kom in ganska tidigt efter att vi startade och började som handläggare på kundmottagningen i Gävle. Vid en omorganisation blev jag teamledare och vid ytterligare en omorganisation sökte jag jobbet som chef för kundmottagningen och fick det. För cirka två år sedan blev jag erbjuden jobbet som projektledare och eftersom jag alltid vill utvecklas och känna att jag påverkar verksamheten passade det mig jättebra.

Har du blivit uppmuntrad att utvecklas?
Absolut! Jag har alltid gjort mitt yttersta och det lönar sig på Geomatikk.

Finns det något exempel där du varit med om att driva företagets utveckling?
Att vara med om de stora fibreringsprojekten som pågår nu i Sverige är spännande. Jag var med och initierade vår service för stora projekt som ställer höga krav på en väl fungerande ledningsanvisning. Vi startade en ny grupp som tar hand om dessa ärenden och den utvecklas hela tiden.

Jag har också varit med att ta fram Handboken för skadereglering som riktar sig till nätägarna och utvecklat Kunskapsbanken i vårt sidoprojekt grävallvar.se.

Vad är det bästa med att jobba på Geomatikk?
Att jag har så varierande arbetsuppgifter, det är sällan en dag är den andra lik. Jag har frihet att fatta egna beslut, det här är ingen byråkratisk organisation. Geomatikk är ett ungt företag, vi utvecklas hela tiden och möjligheterna att påverka är stora. Dessutom är det en god och hjälpsam stämning bland oss som jobbar här.

Dela intervjun:

Är du en Geomatikkare?

Våra värderingar styr hur vi agerar på Geomatikk. Värderingar kommer inifrån och kan inte klistras på, det är vår övertygelse. Delar du våra värderingar och sätt att se på jobbet? Testa om du är en av oss!