Oskar Winberg, chef IT/Utveckling

oskar-winberg2

Vad gör du på Geomatikk idag?
Jag har ansvaret för IT-drift och support och för verksamhetsutveckling i stort.

När började du på Geomatikk och vad hade du för yrkesroll då?
Jag började i september 2016 som produktansvarig för kommunala grävtillstånd. Eftersom jag hade utrymme för mer att göra så började jag driva olika projekt, ofta IT men inte bara. Jag har en bakgrund inom IT så det föll sig naturligt. När den dåvarande IT-chefen slutade blev jag tillfrågad av vår VD Petter om jag ville ta över rollen.

Har du blivit uppmuntrad att utvecklas?
Absolut, jag har fått driva de projekt jag frågat efter. Idag kommer jag inte klättra hierarkiskt i organisationen men fortsätter utvecklas och lära mig nya saker. Jag blir alltid uppmuntrad att delta i event och seminarier som främjar min och företagets utveckling, som till exempel vår branschs stora mässa i USA.

Finns det något exempel där du varit med om att driva företagets utveckling?
Jag såg till att alla våra fälttekniker började använda appen Digital utsättning som då användes av Geomatikk i Norge men som inte alls fanns hos oss i Sverige. Jag anpassade appen till våra processer och lanserade den brett internt på hösten 2017. Appen gör stor nytta i fält och för våra arbetsrutiner, det skapar dessutom affärsnytta när arbetet blir mer effektivt. Det ingår i mitt jobb att ständigt driva förbättringar på olika sätt.

Vad är det bästa med att jobba på Geomatikk?
I min position har jag stor frihet och möjlighet att påverka. Vi är fortfarande ett ungt företag och vi kan inte slå oss till ro i en fast struktur. Vi är på tårna och tittar ständigt på nya erbjudanden. Och så stämningen, såklart, vi har verkligen en familjär känsla här.

Dela intervjun:

Är du en Geomatikkare?

Våra värderingar styr hur vi agerar på Geomatikk. Värderingar kommer inifrån och kan inte klistras på, det är vår övertygelse. Delar du våra värderingar och sätt att se på jobbet? Testa om du är en av oss!