Stockholms stad upphandlar inmätning och dokumentation

Stockholms stad upphandlar inmätning och dokumentation av gatubelysning av Geomatikk. Uppdraget omfattar inmätning och dokumentation av nyförlagda belysningsnät längs vägar och gångvägar. Avtalet gäller i ett år med start omgående och möjlighet till ett års förlängning.

Som experter på inmätning och dokumentation av ledningsnät kan Geomatikk erbjuda sina tjänster i digitala, transparenta och kostnadseffektiva processer. För Stockholms stad innebär det till exempel att beställningarna läggs direkt i Geomatikks system och kan sedan följas från inmätning till dokumentation och slutligen uppdatering i stadens egna DigPro-system.

— Vi är mycket glada för samarbetet med Stockholms stad. Affären är helt i linje med vår tänkta tillväxt, säger Fredrik Ek, affärsområdeschef inmätning och dokumentation på Geomatikk.

Hundratals ärenden om året

Michael Bergman, belysningsingenjör vid Stockholms stad, ser också fram emot det nya samarbetet:

— Vi har ett hundratal ärenden om året så det krävs ganska mycket av den som ska mäta in. Vi känner att Geomatikk har de resurser och den kunskap som krävs och dessutom tycker vi att det är bra att ha full koll på ärendehanteringen.

Med korrekt inmätta nät blir ledningsanvisning vid markarbeten mer effektiv och grävskador kan undvikas samtidigt som underlaget för dokumentationen blir komplett. Korrekt dokumenterade nät innebär i sin tur att nätägaren har full kontroll över sina investeringar vilket förstås har stor betydelse för förvaltningen.

— Tack vare våra existerande processer och system kan vi vara kostnadseffektiva samtidigt som kunden har full kontroll över händelseförloppet. Inget tappas bort och ledningarna blir korrekt inmätta och dokumenterade från start. Det har i sin tur stor betydelse för det framtida skyddet och eventuell utveckling av näten, menar Fredrik Ek.

Säkerställer resurser

För att säkerställa att det alltid finns tillgängliga resurser för uppdragen utbildar Geomatikk tre av sina inmätare i fält och tre dokumentatörer i stadens rutiner.

Tidigare har Geomatikk utfört liknande uppdrag för bland annat Falu Energi & Vatten.

För mer information, kontakta:

Fredrik Ek, affärsområdeschef Inmätning och dokumentation
Tel: 0702-05 07 32
fredrik.ek@geomatikk.se

Kerstin Wendelius, kundansvarig projektledare
Tel: 073 – 098 84 37
kerstin.wendelius@geomatikk.se