Ny guide: Outsourcing av ledningsanvisning

Den snabba omställningen mot ökad elanvändning ställer höga krav på elnätsbolagens effektivitet. Behoven av renovering och utbyggnad av näten är omfattande och ny teknik ska integreras. Outsourcing av ledningsanvisningen kan frigöra de nödvändiga resurserna till kärnverksamheten.

Att outsourca delar av verksamheten är ett stort beslut. Vi har därför sammanställt en guide som ett stöd i analysen av hur ni arbetar med ledningsanvisning idag och vilka vinster en outsourcing kan ge.

Ladda ner guiden:  Frigör resurser för att möta framtidens krav på elnäten