Grävallvar kan motverka grävskador för 400 miljoner

Grävallvar kan motverka grävskador för 400 miljoner

Nu lanseras Grävallvar, ett nätverk för alla Sveriges nätägare och maskinentreprenörer som gemensamt ska arbeta för att motverka och minska antalet grävskador.

I dagarna lanserades Grävallvar, ett nätverk som etableras med avsikten att alla Sveriges nätägare och maskinentreprenörer gemensamt ska arbeta för att motverka och minska antalet grävskador. Varje timme, dygnet runt, året om grävs det sönder ledningar i Sverige. Reparationskostnaderna för grävskador är cirka 400 miljoner kronor om året.

Idag är samhället beroende av nedgrävda ledningsnät. Varje skada som kan förhindras på respektive ledningsnät innebär onödiga kostnader och besvär.

Initiativtagare till nätverket Grävallvar är Geomatikk, PTS, Ellevio, Vattenfall, Tele 2, Skanova, Trafikverket, Svenska kraftnät. Geomatikk fungerar även som projektledare.

– En avgrävning kan vara förödande för sjukhus, myndigheter, företag, och privatpersoner och kostar samhället många miljoner kronor per år. Det är viktigt att få en förändring och därför har vi tagit initiativet till Grävallvar, säger Roger Lundgren, vVd på Geomatikk.

Även de som arbetar med att gräva har ett ansvar att inte orsaka grävskador.

50 procent av alla grävskador sker vid arbeten utan ledningsanvisning. En ledningsanvisning innebär att den som ska gräva får en karta där ledningarna finns inritade eller att det görs en fysiskt utsättning där man markerar ledningarna på marken.

Exempel på hur Grävallvar ska arbeta för att minska antalet grävskador:

    • Ta fram en gemensam branschstandard för hur man ska agera vid grävskador.
    • Klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning.
    • Utbilda och informera genom exempelvis nyhetsbrev och sociala medier m.m.
    • Anordna grävarträffar runt om i landet och träffa entreprenörer på respektive ort.
    • Föra dialog med skolor som utbildar entreprenörer och maskinförare.

– Intresset är stort, bara efter ett par dagar har flera av nätägarna hört av sig, likaså har flera skrivit under på att man vill motverka grävskador. Ju fler nätägare vi är, desto större blir våra möjligheter att minska antalet grävskador, säger Roger Lundgren, vVd på Geomatikk.

För mer information kontakta:
Roger Lundgren, Geomatikk
tel: 072-560 58 37
e-post: roger.lundgren@gravallvar.se