Geomatikk och Skanova fördjupar sitt samarbete för att minska driftstörningar på ledningsnäten

Parterna har tecknat ett avtal där Geomatikk fortsätter att leverera tjänster inom ledningsanvisning till Skanova de närmaste fem åren. Med det nya avtalet satsar Geomatikk och Skanova på att minska problemen med driftstörningar på grund av grävskador.

Varje år drabbas tusentals företag och privatpersoner i Sverige av störningar på ledningsnäten för till exempel el, telefoni- eller internettraffik. Kostnaden för att laga avgrävda och skadade ledningar uppgår varje år till stora belopp för Skanova.

– Vi är väldigt stolta över förtroendet vi har fått från Skanova. Samarbetet präglas av ett nära partnerskap där vi tillsammans strävar mot ett tydligt mål om att minska kostnaden för driftstörningar orsakade av grävskador samt att minska antalet drabbade slutkunder, säger Petter Holmberg, VD på Geomatikk.

Geomatikk har hanterat ledningsanvisningar som berör Skanovas nät sedan 2012. Det innebär att Geomatikk markerar var i marken ledningar ligger i samband med grävarbeten. Varje år har Geomatikk behandlat cirka 140 000 förfrågningar om att få gräva vid Skanovas rikstäckande ledningsnät.

I det nya avtalet ska Geomatikk och Skanova sträva efter att säkerställa störningsfria kommunikationstjänster för Skanovas kunder och friktionsfria markarbeten för övriga intressenter såsom markägare och gräventreprenörer.

– Samarbetet med Skanova motsvarar en omfattande del av vår verksamhet. Det nya avtalet ger oss stabil grund för att fortsätta växa i riktning mot att ha alla Sveriges nätägare anslutna till vår tjänst, säger Petter Holmberg.

Om Geomatikk

Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät över hela Sverige. Varje år utför vi cirka 150 000 ledningsanvisningar. Det innebär att vi markerar var i marken ledningar ligger i samband med grävarbeten. Geomatikk förhindrar avgrävda kablar och därmed också avbrott på t.ex. el-, tele- eller fibernät. Våra tjänster skapar nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.

Om Skanova

Skanova erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. www.skanova.se

Mer information

Petter Holmberg, VD
073-9812520
petter.holmberg@geomatikk.se