Geomatikk-gruppen har satt vetenskapliga klimatmål

Vi är glada att meddela att Geomatikk-gruppen har tagit ett avgörande steg i hållbarhetsarbetet genom att skicka in vetenskapligt förankrade klimatmål till Science Based Targets initiative (SBTi). Genom att ansluta oss till SBTi och sätta dessa mål i enlighet med Parisavtalet, förbinder vi oss att göra en verklig skillnad för vår planet.

Allt fler företag sätter klimatmål enligt Science Based Targets. Det innebär att man förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att temperaturökningen ska stanna vid 1.5.

Vi har satt relevanta och ambitiösa mål
Geomatikk-gruppen lämnade redan 2022 in en avsiktsförklaring till SBTi och har sedan dess arbetat med att kartlägga verksamheten för att identifiera de viktigaste utsläppskällorna för att formulera relevanta och ambitiösa klimatmål.

Jonas Åsberg, HSSEQ-direktör

HSSEQ-direktören Jonas Åsberg delar sina tankar:

–  Vi har nu skickat in målen och det interna förbättringsarbetet pågår sedan en tid för fullt. Nästa steg i processen är den formella valideringen av SBTi som startar efter sommaren och vi ser fram emot att få målen officiellt godkända då dessa blir en central del av vår hållbarhetsstrategi.

Hållbarhet genomsyrar vår verksamhet
Att säkerställa en störningsfri infrastruktur för ett välfungerande samhälle har alltid varit Geomatikk-gruppen kärnverksamhet. Genom att tillhandahålla effektiva tjänster och säkra IT-lösningar som hanterar och skyddar samhällets infrastruktur, bidrar gruppen till att skapa en stabil grund för samhällsutvecklingen. Geomatikk-gruppens hållbarhetsarbete strukturerar och organiserar arbetet för att minska miljöpåverkan och säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer.

 

Om Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett globalt initiativ som hjälper företag att sätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Deras experter utvärderar och validerar de mål som företag skickar in för att säkerställa att de är vetenskapliga och tillräckligt ambitiösa för att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. SBTi bidrar också med tekniskt stöd och resurser till de företag som ansluter sig.

Initiativet är ett samarbete mellan bland andra Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, och Världsnaturfonden (WWF).

Här kan du läsa mer: sciencebasedtargets.org

 

Om Parisavtalet

Parisavtalet antogs av världens länder år 2015 och syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Syftet med Parisavtalet är att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C högre än under föreindustriell tid och att begränsa den till 1,5°C.