Geomatikk-gruppen förvärvar finska tech-bolaget Keypro Oy

Geomatikk-gruppen förvärvar teknikföretaget Keypro Oy och stärker därmed sin position på den europeiska marknaden. Förra året omsatte Geomatikk-gruppen 788 miljoner norska kronor med ett rörelseresultat (EBITA) på 143 miljoner norska kronor, en ökning från 100 miljoner norska kronor 2019. Förvärvet av Keypro Oy är strategiskt och banar väg för ytterligare expansion i norra Europa.

— Geomatikk och Keypro har kompletterande affärer och det finns flera fördelar med en sammanslagning. Vi har nu ett komplett erbjudande inom dokumentation och skydd av nedgrävd infrastruktur för ledningsägare, säger Knut Bratsberg, VD Geomatikk-gruppen.

Efter ett rekordår 2020 och med Hg Capital som ny majoritetsägare från februari 2021 fokuserar Geomatikk nu på tillväxt genom förvärv. Keypro är ett ledande företag inom sektorn Network Information System (NIS) i Europa och tillhandahåller mjukvara för att dokumentera olika typer av infrastruktur, inklusive fiber, elnät, VA, gas- och fjärrvärmenät.

Bratsberg påpekar att Geomatikk nyligen har kommit in på den brittiska marknaden och planerar att expandera ytterligare på den nordeuropeiska marknaden.

— Flera möjligheter öppnas när vi nu går samman med Keypro Oy. I synnerhet Fiber to the Home (FTTH)-marknaden i Europa växer mycket snabbt och det finns ett tydligt behov av den kombinerade teknik- och servicelösning de två företagen erbjuder, säger Bratsberg.

— Företagen vill vidareutveckla och förbättra tjänster för både nätägare och utvecklare, säger Keypros ordförande Ari Rummukainen.

KeyPro är ett finskt mjukvaru- och tjänsteföretag som är specialiserat på lösningar inom NIS- och GIS-system.

— Geomatikk Sverige välkomnar förstås Keypro Oy som vi samarbetar med sedan en tid, säger Petter Holmberg, VD Geomatikk Sverige och fortsätter:
— Vårt fokus är att möta efterfrågan av ett komplett tjänsteutbud för bästa skydd och förvaltning av ledningsnäten. Keypros lösningar har den spets vi själva alltid strävar efter.

Keypro Oy förblir en egen juridisk enhet med samma utbud av produkter och tjänster efter förvärvet. Att bli en del av Geomatikk-gruppen ger fler resurser och marknadsmöjligheter för vidareutveckling av Keypros erbjudande.

Förvärvet är det första som slutförs efter att Hg Capital gick in som ägare i Geomatikk. Bratsberg bekräftar att förvärvet är en del av en långsiktig tillväxtstrategi.

Läs mer om KeyCom

För ytterligare information, kontakta:

Petter Holmberg, VD Geomatikk Sverige
petter.holmberg@geomatikk.se
073-981 25 20