Geomatikk förvärvar Kraftservice AB

Tre medarbetare på Geomatikk

Geomatikk växer ytterligare och förvärvar nu 100% av aktierna i Kraftservice i Norden AB. Kraftservice är baserat i Härnösand och verksamma inom bland annat ledningsanvisning, inmätning och besiktningar av nätinfrastruktur.

Förvärvet stärker båda bolagen eftersom båda parters befintliga kunder kan erbjudas en större helhet.

— Kraftservice är ett innovativt företag som vi har samarbetat med på ett bra sätt i flera år, säger Petter Holmberg, VD Geomatikk och lägger till:

— Vi ser flera synergieffekter för båda parter och våra kunder, inom såväl  kundadministration som i fält.

Kraftservice har varit verksamt sedan 2009, har 10 anställda och en stabil kundbas för de tjänster som erbjuds.

— För oss känns det som ett naturligt steg att gå ihop med Geomatikk, säger Henrik Sellergren, Kraftservice och fortsätter:

— Vi har kompletterande verksamhet och kan också bredda kompetensen inom Geomatikk med besiktningstjänster.

Efter ett rekordår 2020 och med Hg Capital som ny majoritetsägare från februari 2021 fokuserar Geomatikk-gruppen nu på tillväxt genom förvärv. Affären med Kraftservice AB är ett steg i denna tillväxtstrategi. Verksamhetsövergången beräknas vara klar den 1 oktober och Kraftservice kommer successivt att integreras med Geomatikk vad gäller kundadministration, företagsnamn etc.

För mer information, kontakta:

Petter Holmberg, VD Geomatikk
Tel: 073-981 25 20
petter.holmberg@geomatikk.se