Geomatikk förvärvar GR Elkonsult AB

Tre Geomatikk-anställda i skog

Geomatikk växer ytterligare och förvärvar nu 100% av aktierna i GR Elkonsult AB. GR Elkonsult är baserat i Svedala där 30 medarbetare är verksamma inom bland annat ledningsanvisning, inmätning och ledningsanvisning inom spårområden.

Förvärvet stärker båda bolagen eftersom båda parters befintliga kunder kan erbjudas en större helhet.
— Vi har samarbetat med GR Elkonsult på ett bra sätt i flera år och ser flera synergieffekter för båda parter och våra kunder, inom såväl kundadministration som i fält, säger Petter Holmberg, VD Geomatikk och tillägger:
— En viktig fördel är att GR Elkonsult erbjuder den specialistkompetens för ledningsanvisning inom spårområden som Geomatikk idag erbjuder framförallt i norra Sverige. Nu kan vi positionera oss ännu bättre inför kommande upphandlingar i landets södra delar.
— För oss känns det som ett naturligt steg att gå ihop med Geomatikk, säger Gustaf Richt, GR Elkonsult.
— Vi har kompletterande verksamhet och kan också bredda kompetensen hos våra befintliga medarbetare.

Efter ett rekordår 2020 och med Hg Capital som ny majoritetsägare från februari 2021 fokuserar Geomatikk-gruppen nu på tillväxt genom förvärv. Affären med GR Elkonsult AB är ett steg i denna tillväxtstrategi.
Verksamhetsövergången beräknas vara klar den 1 november och GR Elkonsult kommer successivt att integreras med Geomatikk vad gäller kundadministration, företagsnamn etc.

För mer information, kontakta:

Petter Holmberg, VD Geomatikk
Tel: 073-981 25 20
petter.holmberg@geomatikk.se