Geomatikk anlitas för dokumentation av Skanovas rikstäckande ledningsnät

Geomatikk tar över Skanovas dokumentationsenhet från och med 1 februari 2017. Övertagandet markerar ytterligare ett steg i parternas samarbete med syfte att utöka och framtidssäkra dokumentationen av Sveriges största öppna fiber- och kopparnät.

Samhället är beroende av den osynliga infrastrukturen, t.ex. i form av nedgrävda el-, tele- och fibernät. Korrekt dokumentation om ledningsnäten bidrar till att minska samhällets sårbarhet. Nätägare får koll på ledningarnas exakta lokalisering, vilket förebygger avbrott och underlättar åtgärdsarbeten.

– Vi har stort förtroende för Geomatikks förmåga att dokumentera våra nät. Geomatikk har spetskompetens inom området och blir ett viktigt stöd i vårt kommande generationsskifte där vi står inför utmaningen att överföra all dokumentation om ledningsnäten från CAD till en ny GIS-plattform, säger Kjell Rödin, driftchef på Skanova.

Geomatikk har en dedikerad enhet för dokumentation i Göteborg med cirka 20 medarbetare. I och med övertagandet växer enheten med ytterligare tolv tjänster i Örebro och Sollentuna.

– Dokumentation är ett område på frammarsch där både vi och Skanova vill satsa. Geomatikk ska på sikt kunna erbjuda hela kedjan, med geodetisk inmätning i fält och digital dokumentation av ledningsnäten. Nu växlar vi upp och ökar synergieffekterna mellan våra verksamheter, säger Petter Holmberg, VD på Geomatikk.

Korrekt dokumentation om ledningsnäten bidrar till att minska samhällets sårbarhet. Bilden visar på ett förenklat sätt hur ledningsnät dokumenteras i geografiska informationssystem (GIS).

Geomatikk och Skanova vill minska driftstörningar

Geomatikk och Skanova har ett nära samarbete med en gemensam målsättning om att minska driftstörningar på ledningsnäten.

Under hösten 2016 tecknades ett nytt samarbetsavtal som innebär att Geomatikk ska hantera ledningsanvisningar på Skanovas nät de kommande fem åren. Ledningsanvisning innebär att Geomatikk markerar var i marken ledningar ligger i samband med grävarbeten i syfte att förhindra skador.

Under hösten lanserade även Geomatikk och Skanova ett gemensamt certifieringsprogram för dem som mäter in ledningsnät för att öka kvaliteten i dokumentationen.


 

Mer information

Petter Holmberg, VD
073-9812520
petter.holmberg@geomatikk.se

Om Skanova

Skanova erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer.
www.skanova.se

Om Geomatikk

Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät över hela Sverige. Varje år utför vi cirka 150 000 ledningsanvisningar. Det innebär att vi markerar var i marken ledningar ligger i samband med grävarbeten. Geomatikk förhindrar avgrävda kablar och därmed också avbrott på t.ex. el-, tele- eller fibernät. Våra tjänster skapar nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.
www.geomatikk.se