För Härjeåns Nät är outsourcing det långsiktigt bästa valet

Härjeåns är ett energi- och fiberbolag med huvuddelen av verksamheten i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Bolaget har både egen elproduktion och fungerar som distributör av inköpt energi till drygt 27 000 abonnenter. 2018 förnyade Härjeåns Nät AB sitt avtal om ledningsanvisning med Geomatikk efter ett uppehåll då de valt att själva hantera den.

Patrik Öh, Härjeåns Energi

Patrik Öh, enhetschef på Härjeåns Nät AB.

Patrik Öh är enhetschef Service och projekt. När han började på Härjeåns anlitades Geomatikk för ledningsanvisningen men under en period valde alltså företaget att själva utföra den.

Ledningsanvisningen tog för mycket tid

— Vi ville prova att sköta ledningsanvisningen själva utan att göra några personalförändringar, förklarar Patrik beslutet att avsluta samarbetet med Geomatikk.

— Det visade sig ganska snart att arbetet tog mycket tid av våra egna resurser, framförallt var administrationen kring ärendena mer omfattande än vi trott, säger Patrik.

Utvecklar den egna personalen

Då Härjeåns började fundera på att outsourca ledningsanvisningen igen var det viktigt att långsiktigt räkna på vinsterna.

— I glesbygd är kompetensförsörjningen en ännu större utmaning än i storstadsregionerna och det är svårt att rekrytera spetskompetens. Det ger incitament att satsa på den egna personalens kompetensutveckling, menar Patrik.

— Ledningsanvisningen tog för mycket tid för våra resurssamordnare som nu har mer tid till övriga arbetsuppgifter och intern service. Rent konkret får vi mer tid till sådant som skapar värde för organisationen, det vill säga resurser att utveckla vår egen kompetens och våra nät, säger han.

Läs hela kundcaset här