Fem drivkrafter för att outsourca ledningsanvisningen

Grävskador på ledningsnät inträffar flera gånger dagligen och över hela Sverige. Utöver höga reparationskostnader skapar avbrott i tjänsterna irritation och i värsta fall nödlägen. Ledningsanvisning är det bästa skyddet mot grävskador men tar resurser från nätbolagens kärnverksamhet.

De 5 främsta drivkrafterna att outsourca tjänsten är:

1. Effektivisera ledningsanvisningen och minska kostnaderna.

Genom att outsourca hela processen till en extern leverantör som har ledningsanvisning som kärnverksamhet optimeras hela processen. Det leder till ökad effektivitet och minskade kostnader, utan att ni behöver lägga resurser på att utveckla personal, hårdvara och IT-system. Ni kan fokusera ert arbete på att utveckla er kärnaffär och utveckla era nät. En annan stor fördel är att fasta kostnader omvandlas till rörliga, dvs. ni har bara kostnader för de ledningsanvisning som utförs.

2. Minska sårbarheten och öka kvaliteten

Antal grävarbeten och ledningsanvisningar varierar ofta över året. Med outsourcing minskar sårbarheten vid volymfluktuationer, i semestertider eller vid andra typer av frånvaro. Med en organisation av fälttekniker som är specialiserade på ledningsanvisning och kan täcka upp för varandra ökar effektiviteten och kvaliteten på de uppdrag som utförs.

3. Minska klimatavtrycket

Om det finns fler nät på platsen, sätts samtliga ut vid ett och samma tillfälle. Det minskar antalet körda mil och miljöpåverkan minskar. Dessutom finns det effektiviseringsvinster i att frågeställaren endast behöver ha kontakt med en fälttekniker för att få utsättning av alla nät.

4. Inga investeringar i system eller hårdvara

För en effektiv hantering av ledningsanvisningar krävs ett ärendehanteringssystem med hög grad av automatisering. Det bör förse nätägare, frågeställare, grävmaskinister, fälttekniker och eventuella skadereglerare med tillförlitlig information genom hela processen. Genom att outsourca verksamheten till en extern partner undviker man ett investeringsbehov i stödsystem och hårdvara.

5. Minska antalet grävskador

Grävskador inträffar dagligen och ses som ett omfattande problem av många nätägare. Utöver de höga reparationskostnaderna leder skadorna ofta till störande avbrott för kunderna. Skador på vissa typer av ledningar, som el, fiber och gas innebär dessutom allvarliga säkerhetsrisker för grävmaskinister. Genom att anlita en effektiv samarbetspartner inom området kan antalet grävskador minska. Flera av våra kunder rapporterar en skademinskning om 30 procent.

Är ni nyfikna på att outsourca er ledningsanvisning, läs vår guide: ”Frigör resurser för att möta framtidens krav på elnäten”